Koningsdag in De Wijk is ondanks het frisse begin voortvarend van start gegaan vanmorgen. Dit begon traditiegetrouw met de rommelmarkt op het Holwortelplein. Waar de kinderen hun spulletjes hadden uitgestald. De zelf ook jarige burgemeester de Groot was aanwezig om de aubade af te nemen. Dit gebeurde met medewerking van de Koninklijke muziekvereniging Apollo. Voor de vele kinderen was de ijsbaan op het Holwortelplein ongetwijfeld het hoogtepunt. Als afsluiter was er een Bingo. De organisatie was in handen van Oranjevereniging De Wijk.