Een goeie start is het halve werk, en we staan al in de startblokken. Al het voorwerk is bijna gedaan, goede afspraken gemaakt met de gemeente, ruimte gecreëerd voor nieuwe initiatieven en investeringen, wat ons betreft kan de verzelfstandiging per 1 juli a.s. doorgaan.

Daar hebben we helpende handjes bij nodig, want met ons vieren is de ploeg gewoon te klein en te kwetsbaar.

Nu is het aan De Wijker bevolking om aan te haken en dan kunnen we los!

We doen het voor De Wijk maar moeten het ook doen met De Wijk.
Dus sta op Wiekers en maak er samen met ons een succes van!
Wij geloven erin, jullie ook?
Nou, kom op dan!

Meedenken over renovatie, verbouwing en onderhoud?
Tijd en zin om de nieuwe website die we willen maken te gaan beheren?
Helpen mee besturen?
Ideeën over nieuwe activiteiten?
Er aan bijdragen het Dorpshuis echt een bruisend en gezellig centrum van De Wijk te maken?
Bereid om een paar uurtjes per week een handje te komen helpen?

Graag gaan wij met jullie in gesprek om samen goed van start te gaan.

Want samen staan we sterk!
DUS DOE OOK MEE!

Elke maandagavond zijn we vanaf 19.30 uur in het Dorpshuis, meld je aan.

Jan Smits
Coen Meenhorst
Janet de Roo
Tinus Nijstad