Bewegen is belangrijk voor iedereen! Naar mate men ouder wordt, is het op peil houden van fitheid en gezondheid steeds belangrijker. Daarom krijgt iedere 68+er uit de Wijk en Koekange in de eerste week van juni 2019 een uitnodiging voor een Fitheidstest op maandag 1 juli in sporthal de Slenken in de Wijk.

Fitheidstest
De fitheidstest is bedoeld voor inwoners uit de Wijk en Koekange die graag meer zouden willen bewegen dan zij nu doen. In mei 2017 heeft deze test in de Wijk ook plaatsgevonden. De fitheidstest duurt ongeveer één uur en is speciaal voor 68-plussers ontwikkeld en meet onder meer uithoudingsvermogen, lenigheid, handvaardigheid, knijpkracht, reactiesnelheid, bloeddruk en bloedsuiker. De fitheidstest wordt georganiseerd door de sportfunctionaris van gemeente De Wolden in samenwerking met praktijk voor Fysiotherapie In het Wold, Stichting Welzijn De Wolden, Icare, huisartsenpraktijk de Wijk en Atlas Sport. Deze specialisten zijn op 1 juli ook aanwezig en kunnen waar nodig advies geven.

Bewegingsactiviteiten

Er zijn na deze fitheidstest voldoende mogelijkheden om te blijven bewegen. Er is ter plekke informatie over het sport- en beweegaanbod in de buurt.

Bent u nieuwsgierig naar uw fitheid? Kunt u advies gebruiken om dit te behouden of te verbeteren? Houdt dan uw brievenbus in de eerste week van juni goed in de gaten en stuur de antwoordbrief terug voor 21 juni 2019.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Gerdo van Dalen, sportfunctionaris via telefoonnummer 06-52580764 of e-mail sport@dewolden.nl.