De 30ste editie van de boerderijendag Ruinerwold heeft beduidend meer deelnemers getrokken dan voorgaande jaren. Zoals gebruikelijk was er niet één bepaald startpunt maar kon er gestart worden bij elk van de deelnemende de bedrijven, maar de route begon als voorgaande jaren bij museumboerderij De Karstenhoeve.

Hier kon men de nostalgie van het vroegere boerenbedrijf opsnuiven en niet alleen hoe er vroeger gewerkt werd maar ook hoe er geleefd werd want hier is ook de keuken, de pronkkamer en de bedstee in volle glorie te zien. Heel anders was het om te zien hoe de moderne melkveehouderij reilt en zeilt.

De familie Westenbrink is indertijd tijdens de ruilverkaveling verplaatst van Oldenhave naar Hees waar ze een modern bedrijf met ± 150 stuks vee runnen. De diverse toeleveringsbedrijven waren hier vertegenwoordigd en konden veel vragen van bezoekers beantwoorden. Ook de Vrouwen van Nu van Oosteinde en Ruinerwold hadden het druk met de verkoop van koffie en krentenbrood, dit om hun kas een beetje te spekken. De weg vervolgend via Hees of zoals in de volksmond gezegd Hies leidde ons de route via rustige fietspaden en binnenwegen, als de Oude Benderseweg naar de Schaapskooi van Ruinen.

De vrijwilligers van de schaapskooi konden prachtig vertellen over het ontstaan van de kooi in 1949 en de manier van werken en beheren van de schaapskudde van ongeveer 500 uitsluitend Drentse Heideschapen. Speciaal voor deze dag verbleven de schapen in de buurt van de kooi en niet ver weg op de 700 hectare deel van het Dwingelerveld dat door de schaapskudde van Ruinen wordt beheerd.
Terug via onder andere het Molenpad langs de molen van Ruinen zagen weg zomaar een straatnaambord waarbij we ons afvroegen zijn we nou in Ruinen? Ergens rechtsaf op de Molenstraat zagen we opeens het straatje Lissabon.

De volgende pleisterplaats van het bedrijf van de gebroeders Horlings aan de Westerstraat in Ruinen. Hier kon men het werkelijk imposante vleesvee ras Belgisch Witblauwen aanschouwen. Na een aantal jaren geboerd te hebben met schapen zijn ze overgeschakeld op Belgische Witblauwen en zeker niet zonder succes want ze draaien nu mee aan de top van Nederland dit word nog eens duidelijk als je de prijzenkast van het bedrijf ziet, behaald op allerlei keuringen De gebroeders en medewerkers hadden het maar druk tekst en uitleg geven hoe er omgegaan werd met deze prachtige dieren, maar niet alleen dat ook de hamburgers van eigen vlees vonden gretig aftrek en wie voor een lekker stuk vlees de Witblauwen gaat kan altijd terecht bij Horlings.
Via Geuzinge, Huttenweg en Voor de Blanken werd te tocht vervolgd naar de Hesselterweg in Ruinerwold.

Hier bevindt zich het melkveebedrijf van de fam. Linthorst, Marten en Ceciel wonen nu bijna drie en een half jaar in Oosteinde en komen uit het Twentse Albergen Geen traditionele melkstal maar een Gea monobox melkrobot. Ook hier veel toeleveringsbedrijven en onder andere de werktuigenvereniging met een aantal van de werktuigen die ze verhuren. Ook de bijen kregen hier middels imker Eizinga veel aandacht. Menig burger keek met verbazing rond dat er zoveel kwam kijken om een veehouderijbedrijf te runnen en dat was nou net de opzet van de organisatie om de burger en de boer dichter bij elkaar te brengen. Al met al kan het bestuur en de commissie van de Stichting open boerderijendag Ruinerwold terugkijken op een bijzonder geslaagde dag.