Het dorpshuis van de Wijk is nu echt van het dorp. Twee weken geleden heeft het bestuur van de Havezate, namens het dorp, officieel het beheer van het dorpshuis van de gemeente overgenomen. ‘Dus nu bepalen we als dorp zelf hoe we van de Havezate een gezond en levend dorpshuis maken voor alle dorpsbewoners’ zegt Jan Boerstra. Samen met Jikke Tuiten en Mark van Braam onlangs toegetreden tot het nieuwe bestuur.

De eerste stappen zijn inmiddels gezet. Sinds kort is de kinderopvang vaste huurder in het dorpshuis. Ook hebben zich al meerdere dorpsbewoners gemeld die nieuwe activiteiten willen organiseren in het dorpshuis. Een enthousiaste groep van jongeren en volwassenen wil de jeugdsoos weer nieuw leven inblazen. En liefhebbers van swingende dansmuziek kunnen alvast 24 januari 2020 in hun agenda reserveren voor een ouderwets gezellig dansfeest met muziek uit de jaren ’60 tot 90’. Nadere informatie over het dansfeest volgt nog.

De vernieuwde Havezate is geschikt voor uiteenlopende activiteiten. Naast dorpsactiviteiten, familiebijeenkomsten en verenigingsactiviteiten leent het dorpshuis zich voor het organiseren van evenementen en zakelijke bijeenkomsten. De voorbereidingen lopen om het dorpshuis de gehele week open te stellen, dus ook in de weekenden.

Bestuursvoorzitter Tinus Nijstad: ‘De bedoeling van een dorpshuis is dat het voor en door dorpsbewoners draaiende wordt gehouden. Zoals gezegd, ideeën en plannen zijn er al. Nu gaat het erom dat we samen deze plannen realiseren’. Het bestuur en de medewerkers van de Havezate zijn al volop bezig met zaken te verbeteren en het bedenken van nieuwe activiteiten. De verenigingen in het dorp hebben veel waardevolle suggesties gedaan voor het verbeteren van het dorpshuis. Genoemd zijn het verven van de wanden met warme kleuren, ander meubilair en het verbeteren van de verwarming, garderobe en toiletten.

Het gaat er nu om dat we deze plannen kunnen uitvoeren. Daarvoor komen we graag in contact met enthousiaste dorpsbewoners die zich willen inzetten voor ons mooie dorpshuis.
Wil je iets organiseren in het dorpshuis, wil je mee helpen of weet je instanties of mensen die iets voor het dorpshuis kunnen betekenen? Neem dan contact op met de werkgroep Havezate werkgroephavezate@gmail.com

Op de foto: De drie nieuwe bestuursleden v.l.n.r. Jan Boerstra, Mark van Braam en Jikke Tuiten.