Afgelopen weken is er een nieuw keukenblok geïnstalleerd in de kantine van de molenaars van de Wieker Meule. Met de verbouwing van de Welkoop kwam de keuken/kantine van de Molen weer geheel beschikbaar voor de Molen. Dit geheel was echter wel aan een opknapbeurt toe.

En omdat enkele vrijwillige molenaars lid zijn van de MC en het nodige voor deze club doen, werd het verzoek gedaan voor een bijdrage voor de renovatie. Dit werd vervolgens gehonoreerd.  De gift  is mogelijk gemaakt door Motorclub De Antrappers  en  STORCK. Dit is de evenementenstichting van Motorclub De Antrappers die verantwoordelijk is voor de organisatie van alle evenementen van De Antrappers