In de cursusplaatsen Pesse-Beilen vonden vorige week woensdag de examens plaats van de basiscursus Bijenhouden 2019. De cursussen worden georganiseerd door groep Drenthe van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging, het samenwerkingsverband van de 9 Drentse afdelingen. In Pesse – Beilen waren er maar liefst 17 kandidaten geslaagd. Waaronder ook Berto Smit uit De Wijk

De cursus werd gegeven door heer Jan Arie van Berkum uit Gees, een volledig bevoegd leraar bijenteelt. Om leraar te worden moet er een pittig theorie – en praktijkexamen worden afgelegd en tevens moet de verplicht jaarlijkse her – bijscholing worden gevolgd. Het examen bestaat uit een schriftelijk gedeelte en een praktijkbeoordeling welke gedurende de praktijklessen is opgemaakt. Na deze basiscursus zijn de kandidaten in staat om zelfstandig een bijenvolk te verzorgen. Allerlei handelingen die men moet uitvoeren zijn uitvoerig behandeld en in de praktijk geoefend onder leiding van ervaren imkers van de verschillende plaatselijke afdelingen van de NBV. Dit zijn de afdeling Meppel, De Wijk, Hoogeveen en Ruinen. Na deze cursus kunnen de nieuwe imkers allerlei vervolgcursussen volgen als de cursus gevorderd imker, cursus koninginnenteelt of cursus honingkunde.

Ook in Drenthe is er nog steeds toenemende belangstelling voor het houden van bijen. Men is zich er steeds meer van bewust dat de honingbij een belangrijk rol in de voedselvoorziening speelt en van groot belang voor de totale biodiversiteit is.

Het volgend jaar is de organisatie van groep Drenthe er in geslaagd om ook in het Informatiecentrum van het Drents Landschap in De Stapel bij De Wijk een basiscursus te gaan organiseren. We zijn erin in geslaagd nog een volledig bevoegde leraar bijenteelt – de heer Piet Steffen uit Twello – aan onze organisatie te kunnen binden. De organisatie van de bijenteeltcursussen is in handen van Roel Broekman uit Koekangerveld.

Verder zijn we blij dat de erin geslaagd zijn in Drenthe een aantal deelnemers te vinden die zich bereid hebben verklaard de cursus ambassadeur Biodiversiteit in Wageningen te gaan volgen.
Belangstellenden voor deze cursussen kunnen zich aanmelden via de website www.bijenhouders.nl