Op donderdag 14 november 20.00 uur is er een introductieavond vertelgroep levensverhalen in de Wijk. In deze groep kunnen levensverhalen of gedeelten daarvan gedeeld worden met elkaar.
Vanaf januari-maart 2020 vinden zes bijeenkomsten plaats. Informatie te verkrijgen via mail corahoorn@gmail.com of 0622106723