De buurt rondom de Briëtweg, Wilhelminaweg en Beatrixweg in De Wijk is de laatste jaren behoorlijk opgeknapt. Mooie woningen, goed aangelegde wegen en ook de vijver ligt er weer prachtig bij. Een klein detail, het officiële straatnaambord van de Wilhelminaweg ontbreekt nog steeds. Er was door omwonenden al eens naar geïnformeerd, doch zonder resultaat.

Oud- gemeentemedewerker (men zegt dat het de bekende Wijker R.H. is), wist wel raad! Hij pakte een stuk draad, een plank, een kwast en wat verf en u ziet het resultaat op bijgaande foto! Hoe gemakkelijk kan iets toch zijn!