De collecte voor Alzheimer heeft 1169,00 euro op gebracht. Hartelijk dank aan degene die gecollecteerd heeft en een dank aan alle gevers.