Het college heeft de subsidie over 2018 voor de Stichting Openbare Bibliotheek De Wolden definitief vastgesteld op € 438.597,-. Dat is gelijk aan het bedrag dat in augustus vorig jaar werd toegekend, zodat een nabetaling of terugvordering niet nodig is.

De jaarrekening 2018 van de bibliotheek sloot met een nadelig saldo van ruim 70.000 euro. Dat komt vooral door de verhuizing van de bibliotheek van de vestiging de Wijk aan de Prins Clauslaan naar de multifunctionele accommodatie aan de Postweg. De gemeente heeft volgens een zeer oude afspraak het pand aan de Prins Clausweg voor één gulden overgenomen. Er komt waarschijnlijk een huisartsenpraktijk in.