Woensdag 20 november hebben de Dickninger Geuzen hun jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Gebruikelijk is dat er elk jaar een ‘Geus van het Jaar’ wordt gekozen. Dit is een lid die zich op een of andere manier verdienstelijk heeft gemaakt of op meer dan gewone wijze betrokkenheid heeft getoond bij de Dickninger Geuzen. Dit jaar is dit Ep Vos uit IJhorst geworden. Ep heeft hier, door omstandigheden, zeker aan voldaan. Hij is bijna vanaf het begin lid van het koor. Ep van harte gefeliciteerd.