Vanwege het Coronavirus en de landelijke maatregelen daaromtrent, geldt voor alle activiteiten van VVN Zuidwest-Drenthe dat deze opgeschort zullen worden tot nader orde. Wij als afdeling willen natuurlijk geen enkel risico lopen op het verspreiden en/of oplopen van besmetting met het Coronavirus.

De prioriteit zal liggen bij het Verkeersexamen (theorie & praktijk). Wij proberen dit alsnog voorafgaand aan de zomervakantie te laten plaatsvinden. Deelnemende scholen binnen Zuidwest-Drenthe zullen hierover tijdig worden geïnformeerd.