Zoals het bestuur van de v.v. Wacker al heeft aangekondigd zijn er tot nader order geen activiteiten rondom het voetbalveld, vanwege het Corona virius. Dit houdt dan ook in dat de kaartavonden, welke door de Supporters Vereniging worden georganiseerd ook tot nader order worden uitgesteld.

We hopen dat iedereen deze rare periode gezond en wel door komt en hopen jullie dan ook gauw weer te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,

De Supportersvereniging