Op 15 maart hebben we helaas moeten besluiten om te stoppen met rijden met de buurtbus. Niet alleen onze buurtbus maar ook alle lijnen van andere buurtbussen in ons deel van het land werden stilgelegd.

Wij vinden dat heel jammer, want iedereen is overtuigd van het nut van de buurtbus. En onze chauffeurs doen hun “werk” altijd met heel veel liefde en plezier. Nu de samenleving weer wat aan het opstarten is, komt ook de vraag naar boven hoe het verder moet gaan met het openbaar vervoer. Voor het reguliere openbaar vervoer (trein- en busdiensten) worden plannen en protocollen uitgewerkt. Voor de buurtbussen is dit nog minder het geval. Voorlopig wordt er helaas nog niet gereden met de buurtbus.

Duidelijk is wel dat, als we weer mogen gaan rijden, dit op een aangepaste wijze zal zijn. Er zullen waarschijnlijk extra eisen worden gesteld. Te denken valt hierbij aan:
· Verplicht gebruik van mondkapjes.
· Vervoer van maximaal 3 passagiers die ook een mondkapje moeten dragen.
· Een scherm tussen chauffeur en passagiers.
Maar er wordt ook nagedacht over aanvullende regels voor de buurtbus, zoals het evt. stoppen met kaartverkoop (alleen inchecken met ovchipkaart) of het scholierenvervoer stoppen of het niet meer helpen met in- en uitstappen. Dit heeft alles te maken met het feit dat de afstanden in de buurtbus veel kleiner zijn dan in de grote bus, dat er maar één deur is om in- en uit- te stappen. Daarnaast speelt het veiligheidsrisico voor de chauffeur een grote rol. Immers de meeste chauffeurs zijn boven de zeventig jaar en behoren dus tot de risicogroep.

Alle maatregelen betekenen aanpassen voor u en voor ons. Het past ook niet bij ons gedachtengoed waarbij we graag iedereen ten dienste willen zijn. Toch moet u zich en moeten wij ons hierop instellen. We volgen de richtlijnen van het RIVM en de regering. Het is nog niet zeker of we een volledige dienstregeling zullen gaan rijden. Als we geen scholieren mogen vervoeren dan vervalt wellicht de noodzaak voor het rijden van een aantal vroege busritten.

Zodra we weer kunnen rijden zullen we dat via facebook en de website van de buurtbus kenbaar maken. Met vragen kunt u bij mij terecht.
Leo Zeelenberg, voorzitter Buurtbus IJhorst e.o.
www.buurtbusijhorst.nl
info@buurtbusijhorst.nl