De stichting Duofietsen De Wolden heeft op 5 locaties in de gemeente een duofiets staan. Deze fietsen kunnen worden ingezet voor mensen die niet (meer) in staat zijn zelfstandig te fietsen. In iedere plaats is een coördinator actief die o.a. de inzet van vrijwilligers ondersteunt en het onderhoud van de fiets regelt. Deze stichting is met ingang van 15 september 2020 op zoek naar een nieuwe voorzitter.

De belangrijkste taken voor de nieuwe voorzitter zijn:
• Voorzitten van de vergaderingen (gemiddeld 4 keer per jaar)
• Contacten met de gemeente onderhouden onder andere m.b.t. subsidieaanvraag
• Ondersteunen van PR-activiteiten
We verwachten een tijdsinvestering van maximaal 20 uur op jaarbasis.
Voor informatie kunt u bellen met Sonja Verkaik tel 0612040953 of mailen naar soverkaik@planet,nl
Kijkt u ook eens op de website; https://www.duofietsendewolden.nl/

De vacature is ook geplaatst op de vrijwilligersvacature bank van Welzijn De Wolden.