Op vrijdag 25 september 2020 zal onze verlate algemene ledenvergadering plaatsvinden. Op deze avond wordt het afgelopen jaar geëvalueerd. Tijdens de ledenvergadering is er de mogelijkheid om vragen te stellen en/of opmerkingen over het voorgaande en het komende jaar te geven.

De koffie zal om 20.00 uur voor u klaar staan in café de Wiekslag waarna de algemene ledenvergadering zal beginnen. De agenda en het jaarverslag zullen klaar liggen voor u. We verwachten om 21.00 uur klaar te zijn met de vergadering daarna hopen wij de avond gezellig voort te kunnen zetten. Wij hopen u te zien op de 25 september.