Een aantal bewoners in de Wijk vraagt zich al geruime tijd af waar de krant toch blijft? Waren ze jaren gewend op dinsdag het huis-aan-huis-blad ‘de Meppeler Courant’ op de deurmat aan te treffen, blijkt deze krant inmiddels vaker niet dan wel thuis bezorgd te worden.

Een inwoner ging op onderzoek uit en wat bleek? Een creatieve bezorger heeft op eigen, ludieke wijze de bezorgwijze aangepast. In plaats van de kranten bij de mensen thuis te bezorgen, levert hij ze af in de bosjes nabij de Vos van Steenwijkstraat (kruising met de Struuckweg, zie foto’s). “Ik doe het om de mensen in beweging te brengen. Dat is nodig om de Corona kilo’s er weer af te krijgen.”aldus de jonge bezorger.

Onderzoek wijst echter uit dat het met deze Corona kilo’s bij inwoners in de Wijk nog wel meevalt. Er wordt heel wat geklust, verbouwd, afgewandeld, gejogged en gefietst in en rond het dorp.
Daarom doen de bewoners die nu moeten snuffelen naar hun krant een dringend beroep op de bezorger: “Fiets je eigen Corona kilo’s eraf en bezorg ons onze krant!”