Belangenvereniging De Wijk zoekt nieuwe bestuursleden. De bezetting van het bestuur telt op dit moment zes personen. Dit zijn: voorzitter Gina Homan, secretaris Rindert Bouma, penningmeester Ina ten Wolde, bestuurslid Jan van Spijker, bestuurslid Ton Scheelings en bestuurslid Luuk Platzer. Gina en Jan beginnen in november aan hun negende jaar en Ina aan haar achtste jaar binnen dit bestuur.

De voorkeur binnen het bestuur is dat een bestuursfunctie voor drie jaar wordt vervuld met een verlenging van drie jaar. Gina: ‘Binnen het bestuur is het goed om nieuwe gezichten te hebben met nieuwe ideeën en inzichten. We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden, die het stokje willen overnemen. We zijn een schakel die dicht bij de Gemeente staat als het over het wel en wee gaat van de Wijk. En mogelijk van invloed kunnen zijn op beslissingen die er genomen worden voor het dorp. We vergaderen iedere 1e woensdag van de maand in het dorpshuis de Havezate. Zonder de Belangen Vereniging hebben we geen stem. Op dit moment vertegenwoordigen we een klein deel van het dorp, dat moet veranderen, als iedereen lid is van de Belangen Vereniging staan we sterker en kunnen we ook het gesprek beter aan gaan. Het lidmaatschap is € 5,00 dat kan niet de reden zijn dat je geen lid bent’.

Kom meepraten en laat je door ons informeren. I.v.m. het Corona tijdperk, is het nodig je van te voor aan te melden, zodat we rekening kunnen houden met de ruimte die we nodig hebben. Als er geen belangstelling is, kan dit mogelijk gevolgen hebben voor het bestaan van de Belangen Vereniging. Maar daar gaan wij niet van uit, als inwoners willen we allemaal hetzelfde, een fijn dorp om in te wonen en te leven met goede voorzieningen. Behalve meepraten is de sfeer altijd goed en gezellig.

Dan is er nog Corona. Ook wij hebben ons programma moeten aanpassen. In maart was het niet meer toegestaan de vergaderingen door te laten gaan. Ook onze jaarvergadering ging niet door.
Tijdens de jaarvergadering worden er een aantal vaste agendapunten behandeld. Waaronder het jaarverslag en het financieel jaarverslag, deze zullen per mail gestuurd worden. Wieker van het jaar zou ook bekend gemaakt worden, ook dit gaan we nog in een goede vorm gieten. De verwachting hoe het gaat moeten we afwachten gezien de nieuwe maatregelen.