Lieke is wijkagent in De Wolden en verantwoordelijk voor het zuidelijk gebied in onze gemeente. De dorpen Fort, Veeningen en de Wijk behoren tot haar werkgebied. Zij maakt als wijkagent mede onderdeel uit van het Buurtteam Zuid. Ervaart u overlast of zijn er andere zaken die u met de wijkagent wilt bespreken dan is zij te bereiken op: 0900 – 8844/0528 37 86 86 of buurtteam@dewolden.nl