Na jarenlang geen onderhoud aan het Dunninger bos te hebben gepleegd is het de hoogste tijd het houtbestand op te schonen om het goede hout meer kans te geven en de ‘rommel’ zoveel mogelijk te verwijderen. Het passende loofhout (eiken) zal zoveel mogelijk worden gespaard om deze meer ruimte te geven om vrij uit te groeien.

De Amerikaanse vogelkers zal zoveel mogelijk worden verwijderd met uitzondering in de nabijheid van de dassenburchten. Deze burchten worden geheel ontzien. De lariksen worden allen verwijderd; het betreft een niet inlandse houtsoort! Door deze selectieve aanpak komt er weer ruimte voor natuurlijk verjonging, zoals dat tot in de zestiger jaren ook werd uitgevoerd. Geleidelijk zullen inlandse houtsoorten worden ingeplant op de kale plekken. De werkzaamheden zullen in januari starten tot uiterlijk 15 maart (broedseizoen).

Voor nadere informatie.
J. G. ten Wolde (035 69 49 252)