Het college kan zich vinden in het plan voor de bouw van twee vrijstaande woningen aan het Secretaris Goldsteinplantsoen in de Wijk. Op die plek stond vroeger een speciaalzaak voor de wielersport. De bebouwing is al gesloopt. De initiatiefnemer wil daar twee woningen bouwen. Het college vraagt de raad het bestemmingsplan aan te passen. Het bestemmingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd.

Achtergrond
Het plangebied is gelegen binnen het plangebied van de beheersverordening De Wijk en is daarin aangeduid als ’Bestaand’ en ‘Showroom’. Initiatiefnemer heeft de bedrijfsactiviteiten reeds gestaakt. Tevens is de bebouwing reeds gesaneerd (asbest) en gesloopt op basis van een verkregen sloop vergunning. Het voornemen is het perceel Secretaris A.W.G. Goldsteinplantsoen 8 te herontwikkelen voor woningbouw. Daarbij zijn twee woonpercelen voor vrijstaande woningen met daarbij behorende bouwwerken voorzien. De beide woonpercelen zullen ieder een omvang hebben van ca. 600 m².

Het westelijk van het plangebied gelegen woongebied (Parkweg e.o.) is in de periode van 2016 tot en met 2019 reeds herontwikkeld. Daarbij zijn de verouderde (huur)woningen vervangen voor nieuwbouw. Met deze herontwikkeling is dit voornemen reeds betrokken. Met de in dezen beoogde ontwikkeling zijn de westelijk gesitueerde nieuwbouw woningen namelijk dichter op het plangebied toegestaan dan op grond van milieuzonering (hinderrichtafstanden) mogelijk zou zijn. Daarbij is, met de aanleg van de nieuwe weg voor de woningen Parkweg 13 tot en met 17, reeds voorzien in een mogelijkheid om de met dit plan beoogde woonpercelen te ontsluiten.
Foto: Wielerzaak Vlot en Winters sloot in 2012 de deuren.