In opdracht van het college van burgemeester en wethouders is Buning Wegenbouw BV uit Zuidwolde deze week gestart met rioleringswerkzaamheden in De Wijk. Het betreft het gedeelte van de Briëtweg tussen de Vijverweg en de Emmaweg. Van het Goldsteinplantsoen en Parkweg gaat het om het gedeelte tussen de Briëtweg en het nieuwe straatwerk van de Parkweg bij huisnummer 13.

Hierbij worden bestaande vuilwaterriolen vervangen en zullen nieuwe hemelwaterriolen worden aangelegd. Het aanwezige straatwerk zal na de rioleringswerkzaamheden in noodbestrating worden teruggebracht. Hierna krijgt het straatwerk enkele weken de tijd om na te zakken. Na enkele weken nazakken zal het straatwerk opnieuw worden aangebracht in het definitieve verband. Hierbij worden de betreffende wegen 100% herstraat.

– In de periode van maandag 19 april tot en met vrijdag 4 juni zal het aanwezige vuilwaterriool worden vervangen.
– In dezelfde periode zal een nieuw hemelwaterriool worden aangelegd. Hierop zullen de bestaande straatkolken worden aangesloten. Voor de woningen worden aansluitpunten aangelegd tussen de rijbaan en het voetpad. Het is echter nog niet verplicht om hierop de regenpijpen van de woningen aan te sluiten.

In de periode van maandag 14 juni tot en met vrijdag 30 juli zullen de aangegeven delen van de Briëtweg, Goldsteinplantsoen en de Parkweg volledig worden herstraat. Het is helaas niet mogelijk om de werkzaamheden zonder overlast en wegafsluitingen uit te kunnen voeren. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken zullen zowel de rioleringswerkzaamheden als de herstraatwerkzaamheden gefaseerd worden uitgevoerd. Woningen blijven tijdens de uitvoering zoveel mogelijk bereikbaar. Het kan wel zijn dat men 1 a 2 dagen even niet met de auto bij huis kan komen.
Voor het doorgaande verkeer zullen omleidingsroutes worden aangegeven.

Door (weers)omstandigheden kan een aanpassing van de planning noodzakelijk zijn. Via www.dewolden.nl zullen wijzigingen worden aangegeven. Nadere informatie kan worden verkregen bij Rik Buning van Buning Wegenbouw BV, te bereiken via 06-51594142 of Karlo Donker van gemeente De Wolden, te bereiken via 14 0528.