In de week van 12 tot en met 16 april is het ‘de week van het jonge kind’. De Week van het Jonge Kind is voor iedereen die betrokken is bij het jonge kind. De bedoeling van deze week is om aandacht te vragen voor de zo belangrijke, eerste jaren van het kind en om te laten zien wat er in het land gebeurt voor jonge kinderen en de gezinnen waarin zij opgroeien.

Bij IKC De Horst wordt er tijdens deze week iedere dag een extra activiteit georganiseerd voor de kinderen op locatie. Voor de ouders zijn er twee ouderavonden georganiseerd waar ouders zich vrijblijvend voor op kunnen geven. We hopen dat we volgend jaar weer wat meer mogen en kunnen zodat we nog groter uit kunnen pakken.