Het college wil meewerken aan de uitbreiding van woonzorgcentrum Dunninghe in de Wijk met veertien aanleunwoningen. Daarvoor met het bestemmingsplan worden aangepast. Uitbreiding is nodig om woonzorgcentrum Dunninghe toekomstbestendig te maken. Een deel van de huidige aanleunwoningen (15) wordt verbouwd naar zorgappartementen. Op deze manier kan in de Wijk worden voorzien in complexere zorg. De nieuwe bebouwing zal bestaan uit twee bouwlagen met een kap.