Het college trekt 45.000 euro uit voor de herinrichting van de bibliotheken in Ruinen en Ruinerwold. Biblionet Drenthe, de provinciale ondersteuning voor de twaalf basisbibliotheken in Drenthe, gaat de herinrichting uitvoeren. Op deze manier krijgen beide bibliotheken de uitnodigende uitstraling van een moderne, eigentijdse bibliotheek.

Het college heeft op 8 september 2020 besloten dat voor alle inwoners van De Wolden toegankelijke bibliotheekfaciliteiten voldoende verspreid over de gemeente beschikbaar moeten zijn. Uitgangspunt hierbij waren de wettelijke functies van de bibliotheek: lezen, leren, informeren, kunst & cultuur en ontmoeting & debat.Als gevolg van o.a. dit besluit vragen wij uw aandacht voor het voorstel van Biblionet Drenthe voor herinrichting van de vestigingen Ruinen en Ruinerwold. Hiervoor willen wij een eenmalig bedrag van € 45.000,- uit de geoormerkte reserves voor het bibliotheekwerk in de gemeente De Wolden beschikbaar stellen.

De totale kosten van de herinrichtingswerkzaamheden zijn maximaal € 45.000,- inclusief btw. De hiervoor gevraagde financiële bijdragen worden gedekt uit de Reserve Bibliotheekwerk De Wolden. Het betreft een bedrag van € 25.000,- voor Ruinerwold en € 20.000,- voor Ruinen.