In opdracht van het college van B&W gaat Buning Wegenbouw BV uit Zuidwolde een aantal wegen in De Wolden herstraten. Het gaat om de volgende wegen:

Hagewoudsteeg in de Wijk
Het betreft het gedeelte tussen de huisnummers 1 en 7 en een stuk tussen huisnummer 1 en de Wiltenweg. Geplande uitvoeringsperiode is van 30 augustus t/m 5 oktober.

Drogteropslagen in Drogteropslagen
Het betreft het gedeelte tussen de verkeersdrempel bij de school en het kombord bij huisnummer 58. Geplande uitvoeringsperiode is van 30 september t/m 26 november.

Ruinerdijk in Ruinen
Het betreft het gedeelte tussen de huisnummers 8 en 10. Geplande uitvoeringsdatum is van 30 september t/m 12 november.

Het is helaas niet mogelijk om de werkzaamheden zonder overlast en wegafsluiting uit te voeren. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, worden de langere stukken gefaseerd uitgevoerd. Woningen blijven tijdens de uitvoering zoveel mogelijk bereikbaar. Het kan wel zijn dat men 1 a 2 dagen even niet met de auto bij huis kan komen. Voor het doorgaande verkeer worden omleidingsroutes aangegeven. Door (weers)omstandigheden kan een aanpassing van de planning noodzakelijk zijn. Via deze site worden wijzigingen aangegeven.

Meer informatie kunt u krijgen bij Rik Buning van Buning Wegenbouw BV, te bereiken via 06-51594142 of Karlo Donker van gemeente De Wolden, te bereiken via 14 0528.