Wat krijg je als je 26 mensen bij elkaar zet die bij Taalpunt De Wolden werken aan hun lezen, schrijven en spreken? Precies: een gezellige taalmiddag.

Op woensdagmiddag 8 september waren de 26 mensen druk met elkaar in de weer. Ze praatten elkaar bij over het afgelopen jaar. Ze luisterden naar dichter Ria Westerhuis die voorlas uit eigen werk. Het was erg leuk om te merken hoeveel van de bezoekers in de gedichten iets van eigen hun leven herkenden. En ze speelden het vakantiespel met de Escape koffer. Daardoor leerden ze hoe frustrerend het leven van een laaggeletterde kan zijn. En dat je nooit te oud bent om bij te leren.
Volgend jaar weer? Zeker weten!