Beste mensen, De Bingo in het Dorpshuis te De Wijk, is opgeheven. Wij waren op 6 oktober weer gestart en was de opkomst erg laag:
zes personen. Afgelopen woensdag 3 november, waren er zeven personen. Er is toen besloten per direct te stoppen met de Bingo in Het Dorpshuis. De kosten die eraan waren verbonden, wegen zwaarder dan de inkomsten. Wij vinden het jammer dat deze gezellige middag 1x per maand op de woensdagmiddag, voor de ouderen, zo ten einde gaat.
Met vriendelijke groeten:
Bea Westerbeek.
Geertje Gol.
Elly Strabbing.