Een aantal blazers van Apollo heeft vrijdagavond kerstmuziek gespeeld, in de tuin bij zorgcentrum Dunninghe in De Wijk. De bewoners genoten van de muziek, en wisten het optreden bijzonder te waarderen.