Het is misschien voor u al een poos geleden dat u gebridged hebt en overweegt u het nu weer op te pakken. Of misschien wilt u deze denksport gaan leren of u ook eigen maken. In beide gevallen is de Wijker Bridgeclub voor u misschien een optie. In het Dorpshuis aldaar wordt elke donderdagavond gebridged in een gezellige en ontspannen sfeer.

Er wordt competitie gespeeld van eind september tot eind mei. In de zomermaanden is er “vrij” bridgen en mogen er ook niet-leden meedoen tegen een kleine vergoeding van €2,- per avond. Wanneer u interesse hebt om zich bij onze club aan te sluiten, kunt eerst eens een aantal keren (4x) meedoen om de sfeer te proeven voordat u het besluit neemt wel of niet lid te worden. In beide gevallen is het wel van belang dat u zich vooraf telefonisch aanmeldt, zodat wij u ook kunnen opnemen in het speelschema.

Voor degenen die zich het bridgespel eigen willen maken, hebben we goed nieuws. Samen met de bridgeclub in Staphorst starten we na de zomer een beginnerscursus. Deze cursus omvat 12 lessen van 2 uur en vinden plaats op donderdagochtenden van 10 tot 12 uur. We starten op 29 september a.s. De cursus zal worden gegeven door een ervaren trainer en wordt gehouden in het Dorpshuis van De Wijk of het Dienstencentrum te Staphorst. De kosten van de cursus zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Voor een indicatie van de kosten en andere vragen verwijzen we u naar het onderstaande telefoonnummer van de secretaris van de Wijker Bridgeclub, t.w. Gerda van de Meent. Voor vragen voor de inhoud van de cursus kunt per mail contact opnemen met de trainer, t.w. Mathie Kloosterman. Haar mailadres is:
kloosterligt@hetnet.nl.

Bij voldoende belangstelling organiseren we in het najaar ook een opfriscursus. Deze training behandelt onderdelen van het bieden en spelen waar de deelnemers om vragen.

Mocht u geïnteresseerd zijn om aan één van beide cursussen deel te nemen, meldt u zich dan uiterlijk 31 augustus a.s. aan bij Gerda van de Meent via het onderstaande mailadres van het secretariaat. Natuurlijk kunt u zich ook telefonisch melden bij het onderstaande telefoonnummer. Mailadres: secr.wijkerbridgeclub@xs4all.nl of even bellen: 0621992228