Nederland is een waterland. Waar je ook bent, het water is nooit ver weg. We hebben prachtig oppervlaktewater zoals rivieren, meren, sloten, plassen, vijvers en zee├źn en we douchen en drinken water uit de kraan. Maar er is ook water dat je (liever) niet ziet, zoals grondwater en rioolwater.

Geef problemen met water altijd door
Voor mensen, dieren en planten is het van levensbelang dat water schoon en gezond is. En ook dat er genoeg water is, maar niet teveel. Daarom is het belangrijk dat je het aan de waterbeheerder doorgeeft als je vermoedt dat er iets niet in orde is. Dan kan er op tijd actie worden ondernomen om schade aan het milieu, huizen en straten en aan de volksgezondheid te voorkomen of te beperken.

Wie beheert wat?
Maar aan wie moet je je melding, klacht of vraag eigenlijk doorgeven? Het water in Nederland wordt beheerd door gemeenten, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat. Deze instanties werken steeds meer samen, maar iedere instantie heeft ook zijn eigen specialisme.

Meldpunt Water is er voor alle meldingen over water
Meldpunt Water maakt het makkelijk om een melding over water te doen. Op de website staat een eenvoudig formulier, waarop je een probleem, vraag of klacht kunt beschrijven en de exacte locatie kunt aangeven. Meldpunt Water zorgt er vervolgens voor dat je melding op de juiste plek, bij de juiste beheerder terecht komt. Of je nu last hebt van overlopende straatkolken, een stinkend riool of raar smakend kraanwater, of je nu een dode vogel, olie of blauwalg in het water hebt gezien: geef het door via meldpuntwater en je melding komt bij de juiste instantie terecht.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.meldpuntwater.nl.