Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van IJsvereniging Dickninge is penningmeester Engbert Kalter gehuldigd, omdat hij veertig jaar bestuurslid van deze vereniging is. De huldiging van de jubilaris vond voorafgaand aan de jaarvergadering. Dit vond plaats bij Restaurant Mulino in de Wijk tijdens een gezamenlijk diner met het bestuur, Engberts echtgenote en erelid Hennie Elpenhof. Tijdens dit diner werd Engbert naast een kleine toespraak van voorzitter Remko Hendriks, verrast met een oorkonde waarin hij werd benoemd tot erelid om hem te bedanken voor zijn jarenlange inzet. De benoeming werd later op de avond tijdens de ALV bekrachtigd.

Engbert maakt sinds 1982 deel uit van het bestuur van de ijsvereniging Dickninge te de Wijk. Hij heeft direct het penningmeesterschap op zich genomen. Een heel actieve penningmeester die vooruit denkt en accuraat werkt. Stelt jaarvergadering vast, pusht de rest van het dagelijks bestuur om agenda vast te stellen. Doet leden administratie, incasso en maakt lidmaatschapskaarten klaar met begeleidende brief in enveloppes. Hij zorgt ervoor dat elk bestuurslid de enveloppes keurig gesorteerd krijgt die in des betreffende buurt rond gebracht moeten worden. Er is zelfs een jaarvergadering waarin Engbert fungeerde als Voorzitter, vicevoorzitter en secretaris.

Kalter is dit jaar met pensioen gegaan en brengt nu ook zelf alle lidmaatschappen rond. Maakt jaarverslag voor de algemene leden vergadering. Kortom het DB van de ijsvereniging kan zich geen betere penningmeester wensen. Vanwege het 40 jarig jubileum en zijn verdiensten heeft het bestuur besloten om hem te benoemen tot ere lid van onze vereniging.

Ook was Engbert zeer actief en betrokken bij en met KNSB Drenthe, in vroegere jaren op financieel gebied (kas controle etc.) En elk jaar is hij steevast aanwezig op de algemene leden vergadering. Vanwege zijn 40 jarig jubileum als bestuurslid is Engbert op 17 November gehuldigd op de algemene ledenvergadering van KNSB Drenthe door voorzitter Bart Jonkers. Het bestuur van de IJsvereniging Dickninge prijst zich gelukkig dat Engbert nog steeds bestuurslid en penningmeester is. En hoopt dat hij deze functie nog vele jaren met veel plezier wil vervullen.


Foto: Voorzitter Bart Jonkers van KNSB Drenthe huldigt jubilaris Engbert Kalter.