In december 2002 startte Marion Schiphouwer in Nijeveen aan huis met haar eigen bedrijf: Kindzorg Marion. Inmiddels zijn ook echtgenoot Kees en dochter Martine werkzaam in de praktijk. Het bedrijf heet nu KindzorgM en bestaat deze maand twintig jaar. Sinds mei 2021 wonen Marion en Kees aan de Nic. Oostinghweg 7a in De Wijk. Marion, Kees en Martine werken in de sfeervol ingerichte praktijkruimte op no. 7 in de voormalige praktijk voor fysiotherapie, logopedie of consultatiebureau.

Het logo van KindzorgM geeft de ontwikkeling van het kind tot volwassene weer. De naam Kindzorg is gekozen omdat je altijd kind blijft van je ouders en omdat alles wat je in de kindertijd meemaakt je vormt voor de rest van je leven.
KindzorgM biedt specialistische begeleiding aan mensen van jong tot oud, op ieder niveau in hun sociaal emotionele- en leerontwikkeling. Zoals: faalangst, sociale vaardigheden, moeite met plannen en organiseren, concentratie, dyslexie, moeite met leervakken (o.a. rekenen/wiskunde, talen). Daarnaast geven ze ook psycho-educatie met betrekking tot ADHD en autisme (ASS) en gezinsondersteuning. Marion heeft zich in de afgelopen 40 jaar verdiept in het gedrag van kinderen. ‘Kinderen met een andere ontwikkeling hebben te maken met veel onbegrip. Ouders zijn zoekende hoe ze passende ondersteuning voor hun kind en zichzelf kunnen vinden. Ik vind het prachtig om hen een luisterend oor te bieden en tools aan te reiken’.

Deskundigheid
Samen ontwikkelden Marion en Kees de eigen visie op de hulp en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen. Dit wordt gevoed door de eigen ervaringen en de specifieke jaarlijkse cursussen. KindzorgM weet dat het eigen netwerk van kinderen en hun ouders van groot belang is. Een deel van de begeleiding is dan ook gericht op het versterken van dit netwerk.
Kees doet al vanaf het begin de administratie en is sinds begin 2010 samen met Marion actief als levensloopbegeleider. Beiden zijn geregistreerd binnen het Keurmerk Autisme. Kees: ‘Ik neem onder andere de begeleiding van volwassenen voor mijn rekening. Onze manier van begeleiden is vooral gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid, herstel van het zelfvertrouwen en participatie in de samenleving. Daarbij hebben we korte lijnen met ouders, school, werk, hulpverleners en gemeenten’.

Martine is in 2020 in de praktijk begonnen om Marion en Kees te ondersteunen als begeleider. ‘Na 15 jaar wiskundedocent te zijn geweest wilde ik wat anders. Ik begon daarom na verschillende gespecialiseerde trainingen met werken in de praktijk en ik merk dat mij dit veel voldoening geeft. We zijn vooral praktisch gericht. We oefenen bijvoorbeeld een ontstane lastige situatie en laten de cliënt zelf nadenken, over hoe je dit aan kunt pakken!’.

Maatwerk
KindzorgM heeft niet overal een antwoord op. Marion: ‘Wij hebben het doel om samen tot een oplossing te komen. Vanuit zelfontwikkelde of door ons verbeterde methodes bieden wij altijd maatwerk in de begeleiding’. Inventief als ze zijn, werd de al aanwezige camper in coronatijd gebruikt als begeleidingsruimte. Dit biedt de mogelijkheid om cliënten die iets verder wonen te begeleiden. Ook kunnen ze hierdoor op elke gewenste plek afspreken. Martine: ‘Elk kind, elk gezin en elke zorgvraag is anders. Maar het belangrijkste is dat mensen mogen zijn, wie ze willen zijn vanuit hun eigen talenten’. Meer informatie is te vinden op: www.kindzorgm.nl. U bent van harte welkom aan de Nicolaas Oostinghweg 7 om kennis te maken.