Op de website van belangenvereniging De Wijk is een dorpsagenda aangemaakt. Zodat een ieder kan zien wat voor activiteiten er op de planning staan. Verenigingen, stichtingen en anderen kunnen nieuwe activiteiten en aankondigingen ook door geven per mail.

Graag ontvangt de belangenvereniging De Wijk geplande evenementen met vermelding van plaats, data en tijdstippen die u voor 2023 van plan bent uit te voeren. Het wordt meteen geplaatst op de website. Wanneer uw evenement (bijna) gelijktijdig met die van een ander plaats vindt, hoort u dat, en kunt u dit ook zien in de evenementenagenda.

‘Na terugkoppeling op mogelijke dubbelingen in de Evenementenagenda 2023 van De Wijk corrigeren we dat op onze website en gaan die daarnaast ook als poster verspreiden in openbare gebouwen, wachtkamers, de sporthal en ons Dorpshuis. Zodoende kunnen we de promotie bevorderen en het aantal bezoekers en deelnemers vergroten’ aldus het bestuur. Nieuwe agendatips kunt u doorgeven via mail: wijkerbelang@gmail.com