Op 18 jan was de eerste bijeenkomst Vrouwen van Nu, afdeling Oosteinde in het jaar 2023. De voorzitter kon 29 leden en de gasten Liesbeth Bordewijk, Egbert Wever en Luit Oldebanning van de Stichting Historie van Ruinerwold verwelkomen.

Na een kopje koffie of thee met een lekkere koek, werd het verslag van de ledenavond van November voorgelezen, gevolgd door het verslag van de Kerstavond 2022. Na de ingekomen stukken en mededelingen werd het jaarverslag voorgelezen. Het financieel verslag lag ter inzage op de tafels en werd door de kascommissie in orde bevonden. Betty Rijsmus was aftredend en herkiesbaar als bestuurslid.

Zij is bereid om haar functie voor de volgende 3 jaren weer op zich te nemen. Dit jaar waren er drie jubilarissen: Marjan Remmelts: 50 jaar lid, Bertha Roelofs en Rina Meijer: 25 jaar lid. Allen ontvingen een oorkonde en Marjan kreeg nog een bloemetje en het zilveren korenaartje werd opgespeld. Bertha en Rina kregen nog een cadeaubon.

Na het tweede kopje koffie was het woord aan Liesbeth, Egbert en Luit van de Stichting Historie van Ruinerwold. Deze Stichting Historie is opgericht in 1984 na aanleiding van de ruilverkaveling Ruinerwold/Koekange. We werden aan de hand van dia’s door hun meegenomen in een historische rondgang door de vroegere gemeente Ruinerwold. Er was heel wat te vertellen en te zien, veel herkenbaar, maar ook wel beelden die heel erg veranderd waren. Ook werden er enkele aanvullingen aangedragen door de leden. De stichting is altijd op zoek naar informatie.

Onlangs is ontdekt dat er al omstreeks 1880 een toneelclub in Oosteinde was met de naam De Geuzen. Ook zijn er verschillende boeken uitgegeven, waarvan sommige nog te koop zijn. Op dit moment is men bezig met een boek/boeken waarin alle boerderijen van Ruinerwold worden opgenomen, een hele klus! De stichting beschikt over een eigen website (de Webstee) Daar kan men allerlei informatie vinden over de stichting. Er is een beeldbank met een zoekmachine, waarop veel foto’s te vinden zijn, een boeken-site en een graven-site met de graven van alle drie de Ruinerwoldse begraafplaatsen. www.historieruinerwold.nl

Tijdens deze presentatie was er ook nog even tijd voor een drankje en lekkere hapjes. Na deze gezellige avond bedankte de voorzitter Liesbeth, Egbert en Luit en wenste ons allemaal wel thuis.