Tijdens de gezellige jaarvergadering van de Vrouwen van Nu afdeling Ruinerwold op 24 januari werden 5 jubilerende leden in het zonnetje gezet. Hennie Reinders-Nijstad is maar liefst 65 jaar lid, Roelien Hofstra-van Weydom Claterbos 55 jaar, Geesje van der Berg-Ter Haar en Sjoukje Rumph-Have 50 jaar en Willie Wiltinge-Steenbergen 40 jaar.

De dames kregen een mooie vaas van glas, een roos en een oorkonde. De dames hebben zich tijdens hun lidmaatschap op velerlei wijze ingezet voor de vereniging. Zoals gebruikelijk op een jaarvergadering werden ook het jaarverslag en het financieel verslag besproken. Van aftredend bestuurslid Willie Wiltinge werd door de overige leden van het bestuur op ludiek wijze afscheid genomen. Na de pauze nog een spelletje goed of fout en daarna wenst de voorzitter rond 22.00 uur iedereen wel thuis. Ook een keer gezellig langskomen op een afdelingsavond? Dat kan. De eerstvolgende avond is op 16 februari om 19.45 in zaal Klok.

Achter v.l.n.r. Alida Rooze (voorzitter), Geesje van den Berg, Sjoukje Rumph en Willie Wiltinge.
Voor v.l.n.r. Hennie Reinders en Roelien Hofstra.