Tijdens een gezellige jaarvergadering van Vrouwen van Nu De Wijk werden de jubilerende leden Annie Elpenhof-Nijboer en Henny Elpenhof-Kloeze, beiden 60 jaar lid en Janny Flik-Boverhof, 50 jaar lid, in het zonnetje gezet. Zij kregen een mooie oorkonde met een passende toespraak en een prachtig bloemstuk.

Na de pauze was het woord aan twee leden van de Reddingshonden Overijssel, die een boeiende inleiding verzorgden over de opleiding van de honden en het nuttige werk, die de organisatie verricht.De volgende bijeenkomst is op 15 februari a.s. om 19.45 uur in het Dorpshuis, waar verhalenverteller Mevr. Landman te gast is. Wie eens een avond van Vrouwen van Nu bij wil wonen, is van harte welkom.