Bij het realiseren van twee padelbanen.
Lawn Tennis Vereniging (LTV) Voorwijk uit De Wijk is voornemens om twee padelbanen te realiseren bij het tenniscomplex aan de Wiltenweg 31C in De Wijk. Dit staat hoog op het verlanglijstje van de vereniging. Want padel is een populaire sport. Het lijkt op een mix van tennis en squash. Alleen het speelveld is een kwart kleiner dan een tennisveld.

De locatie van de padelbanen ligt in een gebied dat is bestemd voor sport. Er is een akoestisch onderzoek gedaan. Hierbij is aangetoond te voldoen aan de geldende geluidseisen. Om de padelbanen te kunnen realiseren wordt een sloot gedeeltelijk gedempt en een duiker geplaatst om de waterhuishouding te laten functioneren. Contact met het waterschap is gelegd en afspraken zijn daarover gemaakt. Gebleken is dat er een kabel ligt ter plaatse van de nieuw te realiseren padelbanen. Er is contact geweest tussen de aanvrager en de beheerder van de kabels t.b.v. de telecommast. Hier zijn afspraken gemaakt dat de kabels niet verlegd worden maar de padelbanen over de kabels gerealiseerd kunnen worden. Ook Gemeente De Wolden is bereid om medewerking te verlenen over de aanleg van de twee padelbanen. Het plan is op 13 januari al in de Gemeenteraad behandeld.

Houtwal/boswal
Voor het realiseren van de padelbanen moet verder nog een houtwal/boswal worden verplaatst. Daar ligt geen regelgeving of bescherming op zo is bekend. De afspraak is gemaakt om de boswal op te richten door gebruik te maken van de vrijgekomen grond. Echter het beleid is er op gericht om gezonde bomen niet te kappen, anders kan de vergunning voor de padelbanen niet worden afgegeven voor de voorgestelde locatie.

De huidige ‘noord-zuid’ oriëntatie van de banen is bewust gekozen. In verband met de zon is dit het meest wenselijk voor de beoefening van de padelsport aldus de KNLTB. De padelbanen dichter bij de woningen plaatsen is zeer onwenselijk, dit heeft mogelijk overlast tot gevolg. Voor de aanvraag is een melding activiteiten besluit gedaan inclusief een akoestisch onderzoek, deze is geaccepteerd door de RUD. Een alternatieve locatie voor de padelbanen is niet gevonden. Daarom wordt afgeweken van het negatieve kapadvies en wordt de voorwaarde opgelegd om minimaal twee bomen te herplanten. Herplant van de bomen is mogelijk. De vereniging heeft in overleg een aantal locaties aangegeven waar de vervangende herplant mogelijk is.

Geluidsoverlast
Dat nog niet alles op rolletjes loopt blijkt. Twee buurtbewoners hebben zorgen over geluidsoverlast. Er zijn vragen van een buurtbewoner gekomen over het akoestisch onderzoek. Actueel is dat de padelbanen geluidsoverlast kunnen veroorzaken. Een andere buurtbewoner heeft hier al voortijdig bezwaar ingediend op de vergunning. Bezwaar op de uiteindelijke vergunning is aannemelijk. Het akoestisch onderzoek is door het RUD behandeld en de resultaten vallen binnen de normen.

Kosten voor LTV
De grond t.b.v. de padelbanen is al toegezegd. LTV Voorwijk draagt zelf de kosten, er zijn geen financiële gevolgen voor de gemeente. De verenging heeft vorig jaar al subsidie ontvangen vanuit de regeling ‘Initiatiefrijk De Wolden’. Ook via Rabobank Rabo ClubSupport werd al een bedrag verkregen.