Gemeente De Wolden stelt € 250.000 beschikbaar voor maatschappelijke organisaties die in acute geldnood zitten door de hoge energierekening. De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders hierom gevraagd.

Subsidie voor acute nood en hulp bij verduurzamen
Het noodfonds is een eenmalige subsidie voor maatschappelijke organisaties. Het gaat bijvoorbeeld om dorpshuizen en sportverenigingen. Het noodfonds wil voorkomen dat deze organisaties hun activiteiten moeten stoppen omdat de verwarming niet meer aan kan. De subsidieregeling is een overbrugging naar structurele oplossingen. Een structurele oplossing is het verduurzamen van de gebouwen, de gemeente begeleidt de organisaties hierin, als dat nodig is.

Belangrijke functie
Wethouder Egbert van Dijk: ‘We vinden organisaties met een maatschappelijk doel belangrijk en willen voorkomen dat ze de deuren moeten sluiten door de hoge energiekosten. De hulp die we kunnen bieden heeft natuurlijk grenzen. Daarom bespreken we samen eerst wat het probleem is, wat de organisatie daar zelf in kan doen, welke regelingen er van derden zijn, en wat aanvullend nodig is vanuit de gemeente in begeleiding naar verduurzaming en in een noodfondssubsidie voor de energierekening.’

Inventarisatie
Medewerkers van gemeente De Wolden hebben de afgelopen maanden maatschappelijke organisaties gevraagd hoe groot hun energieproblemen zijn. Die inventarisatie is afgerond, daarom kan nu het noodfonds worden vastgesteld.

Aanvragen
Maatschappelijke organisaties die in acute geldnood zitten door de energierekening, kunnen dit vanaf 1 februari 2023 aanvragen. Wilt u meer informatie? Bel dan met de gemeente op telefoonnummer 14 0528.

Gemeenten krijgen extra geld van het rijk om maatschappelijke voorzieningen te compenseren voor de gestegen energiekosten. Hoeveel dat is, is nog niet duidelijk.