Gemeente De Wolden start dit voorjaar met een unieke subsidieregeling voor agrarische bedrijven om ze te ondersteunen bij de transitie naar een toekomstgerichte Landbouw. De gemeente stelt een bedrag van 300.000 euro voor de jaren 2023, 2024 en 2025 beschikbaar.

Wethouder Gerrie Hempen: „De Wolden wil met deze regeling de agrariërs extra energie geven om in gezamenlijkheid goede initiatieven te initiëren en deze innovatieprojecten te subsidiëren. In de gemeente zijn er de afgelopen jaren al veel mooie projecten gestart door de agrariërs zelf en met deze eigen subsidieregeling hoop ik dat er nog veel meer projecten gaan starten. Ik wil de agrariërs meegeven dat ze vooral in mogelijkheden moeten denken. Zoek elkaar op dan kom je vaak tot hele mooie ideeën. Het mogen grote projecten zijn maar ik wil ook vooral benadrukken dat kleine projecten er ook toe doen. Aan kleine projecten hebben vaak velen wat aan. Geef de energie door!”

Waarvoor is de subsidieregeling bedoeld
De subsidieregeling is bedoeld voor projecten van drie of meer agrarische ondernemers die bijdragen aan bijvoorbeeld het verbeteren van de water en bodemkwaliteit, verlagen van de CO2 uitstoot, vermindering van het gebruik van chemische gewasbescherming, het verbeteren van de biodiversiteit of het betrekken van omwonenden en consumenten. De regeling gaat uit van een maximale gemeentelijke bijdrage van 50% in de subsidiabele kosten, met een maximum van 40.000 euro per aanvraag.

Aanvragen
Subsidieaanvragen kunnen tweemaal per kalenderjaar worden ingediend. De eerste periode start volgende week: van 15 maart tot 1 mei. De volgende periode is van 1 september tot 1 november. De subsidie aanvragen kan via www.dewolden.nl/landbouwsubsidie. Daar staan ook alle voorwaarden.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op www.dewolden.nl/toekomstgerichtelandbouw.