Het is zondagmorgen en zojuist krijg ik de melding dat Wacker – R.K.O. is afgelast. Die mededeling brengt mij meteen weer op de gedachte, dat voetbal eigenlijk niet tot de wintersporten behoort, maar toch meer bij de zomersporten thuishoort. Waarom de K.N.V.B. niet een algehele winterstop van 1 februari tot (b.v) 1 maart invoert, is mij mijn hele leven al een raadsel.

Er blijven nog minstens 3 tot 4 maanden over om de competities af te werken. We kunnen in b.v. juni toch ook nog wel voetballen? Bovendien kun je in die periode ook wel avondwedstrijden spelen. Voor publiek en spelers zijn de weersomstandigheden (mag je tenminste vanuit gaan!) dan toch wel plezieriger. Bovendien geef je dan de spelers ruimschoots de tijd, om eventuele wintersport te bedrijven, wat steeds meer in trek komt. Nu, in deze tijd (januari/februari) zitten verenigingen vaak met halve teams, omdat een groot gedeelte van de actieve jeugd op wintersport is. Bovendien moet ook niet vergeten worden, dat voorbereidingen voor wedstrijden , extra kosten met zich meebrengen voor de besturen. (denk aan stookkosten kleedruimtes en kantines, klaarmaken velden enz). En als dan op zondagmorgen de wedstrijden afgelast worden is dat een flinke schadepost. En natuurlijk kan dit ook in de zomermaanden het geval zijn, doch die kans is aanmerkelijk kleiner. Dus K.N.V.B.……voetbal is een zomersport, neem dat eens in overweging!!
Jan Tijink (Supporter)