Op vrijdag 6 oktober 2023 zal onze verlate algemene ledenvergadering plaatsvinden. Op deze avond wordt het vorige jaar, 2022, het after corona jaar en natuurlijk het jaar van Wolter Kroes en Jannes op het Wiekerfeest geëvalueerd. Tijdens de ledenvergadering is er de mogelijkheid om vragen te stellen en/of opmerkingen te geven over het voorgaande en het komende jaar.

De koffie zal om 20.00 uur voor u klaar staan in café de Wiekslag, waarna de algemene ledenvergadering zal beginnen. De agenda en het jaarverslag zullen klaar liggen voor u. We verwachten om 21.00 uur klaar te zijn met de vergadering, daarna hopen wij de avond gezellig voort te kunnen zetten.
Wij hopen u te zien op 6 oktober 2023 in café de Wiekslag!