Bij het vervangen van de GFT-containers in De Wolden bleek afgelopen voorjaar dat de nieuwe container veel problemen gaf. Vervelend voor de inwoners. Daarom heeft de gemeente de probleem-containers zo snel mogelijk uitgedeukt of vervangen. Dat doet de gemeente nog steeds. Inmiddels is het aantal beschadigde GFT-containers de 400 gepasseerd.

Wie is hiervoor nu aansprakelijk?
De gemeente is verantwoordelijk voor het ophalen en verwerken van het huishoudelijk afval. Daarvoor heeft de gemeente nieuwe GFT-containers aangekocht bij de firma Kliko. Omdat meer Drentse gemeenten hun containers vervangen, is dit namens deze gemeenten in een Europese aanbesteding gedaan. Area heeft als deskundige partij deze aanbesteding begeleid. Area heeft verschillende leveranciers uitgenodigd in te schrijven en heeft met containers van deze bedrijven een praktijktest gedaan. Daaruit kwam volgens Area het bedrijf Kliko als best passende leverancier uit de bus.

De Wolden heeft hier dus met twee partijen te maken die elk hun eigen verantwoordelijkheid hebben. Vanuit die verantwoordelijkheid heeft De Wolden het bedrijf Kliko per brief aansprakelijk gesteld voor de schade. Dit onder voorbehoud dat nog moet worden vastgesteld of Kliko ook iets te verwijten valt. Ook Area, de deskundige partij die uiteindelijk de leverancier voor de deelnemende gemeenten heeft geselecteerd, zal binnenkort door De Wolden op hun verantwoordelijkheid worden gewezen.

Hoe nu verder?
Deze juridische uitzoekerij is vooral belangrijk om uiteindelijk de door de gemeente geleden schade vergoed te krijgen. Onderdeel van die schade is ook het ongemak dat de inwoners ervaren. Omdat Egbert van Dijk inmiddels geen wethouder meer is, heeft wethouder Mark Turksma dit dossier overgenomen.

Mark Turksma: “We deuken de GFT-containers uit of vervangen waar dit nodig is. Nu en in de toekomst. Zodoende hebben onze inwoners van het hele probleem zo weinig mogelijk last.”
De uiteindelijke oplossing zal zeker nog wat tijd nemen. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, zal de gemeente hier weer over informeren.