Zaterdag 16 september staat o.a. De Wijk in het teken van van promotieactiviteiten om het verenigingsleven en evenementen, zoals het Smaakmakers Festival (16-17 september) te promoten. De gemeente De Wolden heeft middels de “Open Vereniging Dag” verenigingen opgeroepen om op deze dag aan de (nieuwe) inwoners te tonen wat men kan en mag verwachten door zich bij hen aan te sluiten.

Bestuur en leden van Wijker Kunst hebben besloten hieraan gehoor te geven en verwachten hiermee te bereiken dat de vereniging meer bekendheid zal krijgen in De Wijk en omliggende dorpen. Gelukkig heeft het vrouwenkoor de laatste jaren flink wat nieuwe leden mogen verwelkomen, maar bij de mannen zijn nieuwe leden niet alleen van harte welkom maar, eerlijk is eerlijk, ook dringend nodig. Een lid van het vrouwenkoor verwoordde het als volgt: “Er is een mannennood” Wijker Kunst zal, evenals naar verluidt Popkoor Nameless ,
’s middags van 14 tot 16 uur aanwezig zijn in het dorpshuis. Leden en bestuur zullen d.m.v. foto’s, flyers, geluidsopnames en gesprekken, belangstellenden graag informeren over de gang van zaken binnen hun zangvereniging. Wellicht dat er ook nog in kleine groepjes gezongen wordt. Aan het eind van de dag hoopt men dat meerdere belangstellenden besloten hebben om gebruik te maken van de mogelijkheid om contributievrij enkele maanden te komen zingen en daarmee te ervaren dat zingen voor een gezonde ontspanning zorgt en de alom bekende slogan
“Zingende mensen, gelukkige mensen” nog altijd van toepassing is.