Ook dit jaar zal de Sinterklaas met zijn pieten weer in de Wijk aankomen. Op zondag 19 november om 14:30 uur zullen we hen verwelkomen bij de molen in de Wijk. Na een welkomstwoord zal er een kleine rondtocht in de koets door het dorp, onder muzikale begeleiding van Apollo. Bij terugkomst zullen er in het Dorpshuis voor de kinderen tot en met groep 4 diverse activiteiten zijn. De ouders/begeleiders kunnen gezellig een drankje doen bij de bar. Rond 16:30 uur verwachten we dat het afgerond is.

Ps noteer alvast 5 december in de agenda, dan zullen we Sint met zijn pieten weer uitzwaaien! Zoals het nu lijkt is er aansluitend ook een huisbezoek mogelijk van de Sint en/of de pieten. Nadere details zullen nog volgen.