In opdracht van het college van burgemeester en wethouders gaat Buning Wegenbouw BV uit Zuidwolde maandag 8 juli beginnen met het herstraten van een gedeelte van de Dorpsstraat in de Wijk. Het betreft het weggedeelte ter hoogte van Dorpsstraat 4 (Huize Voorwijk). Weggebruikers zullen hierdoor enige hinder ondervinden. De werkzaamheden nemen ongeveer twee weken in beslag.

Belangenvereniging De Wijk e.o. heeft bij de gemeente aangegeven dat de overgang van asfalt naar klinkers hinderlijk is. Ook het straatwerk ligt er niet goed in. Dit wordt nu aangepast. Helaas kan herstraten niet zonder enige hinder voor verkeer. Er kan tijdens de werkzaamheden maar één rijbaan gebruikt worden. Er wordt daarom een tijdelijk stoplicht geplaatst.

Door (weers)omstandigheden kan een aanpassing van de planning noodzakelijk zijn. Via www.dewolden.nl worden eventuele wijzigingen kenbaar gemaakt. Nadere informatie kan worden verkregen bij gemeente De Wolden via 14 0528.