Bijna vijf jaar na de verzelfstandiging van het Dorpshuis in De Wijk, was het tijd om de balans op te maken. Het bestuur van Stichting Dorpshuis De Wijk nodigde gebruikers, bezoekers en inwoners uit om dinsdagavond te informeren over de huidige stand van zaken.

Tijdens de bijeenkomst gaven bestuursleden Tinus Nijstad en Anko Scholtens een presentatie over de ontwikkelingen sinds de verzelfstandiging. Zij bespraken de bereikte mijlpalen, de huidige situatie, en de toekomstplannen. De ambitie om binnen drie jaar een kostendekkende exploitatie te realiseren, werd bemoeilijkt door de pandemie en een moeizame start. Nijstad benadrukte dat, ondanks begrip van de gemeente De Wolden, aanvullende financiële ondersteuning werd afgewezen. “Verdere hulp bestond alleen uit een renteloze lening, en dat zijn kosten die we uiteindelijk toch moeten terugbetalen,” zei hij.

Bezettingsgraad
De bezettingsgraad van het Dorpshuis is inmiddels verhoogd naar 60% en de vraag naar ruimte blijft groeien, al blijft de financiële situatie een uitdaging. Het jaarlijks tekort van negentigduizend euro is in 2023 teruggedrongen naar veertigduizend euro. Dit jaar wordt een tekort verwacht van vijfentwintigduizend euro. ‘We zijn op de goede weg, maar we zijn er nog niet’. voegde Nijstad toe. Desondanks zijn er investeringen gedaan in de renovatie van toiletgroepen, het aanleggen van een buitenterras, nieuwe verwarming, meubilair, een geluidinstallatie en het verplaatsen van de buitenruimte van de BSO. (Vaste huurder ruimte) Beheerder Mark van Braam ziet potentieel in de renovatie van het kooklokaal en het toevoegen van een schuifwand voor uitzicht op het terras.

Verduurzaming
De grootste financiële uitdaging blijft de verduurzaming van het pand, waarvoor fondsen worden geworven. Het bestuur staat ook voor personele uitdagingen, met vacatures die moeten worden opgevuld doordat huidige leden zoals Coen Meenhorst stoppen vanwege werkdruk. Tinus Nijstad vervult tijdelijk zowel de rol van voorzitter als secretaris. Tijdens de bijeenkomst werden veel suggesties en aanbevelingen geuit over de toekomst van het Dorpshuis, wat blijk geeft van betrokkenheid van de gemeenschap bij het voortbestaan van deze belangrijke maatschappelijke voorziening.