Skip to Content

Vrouwen van Nu

Vrouwen van Nu uit eten bij Drenthe College

De Vrouwen van Nu, van de afdeling Oosteinde zijn op 31 januari uit eten geweest bij het Drenthe College in Meppel. In totaal dertien dames prikten een vorkje mee in het opleidingsrestaurant Delicious.

Delicious in Meppel is een sfeervol ingericht opleidingsrestaurant waar horeca studenten van Drenthe College het restaurant runnen met ambachtelijke keuken en wisselende kaart. De koks in opleiding doen, onder deskundige begeleiding van vakdocenten, praktijkervaring op, die ze in hun toekomstig beroep kunnen gebruiken. Door de gastvrouwen/heren in opleiding werden de dames heel gastvrij ontvangen en bediend. Ze genoten van een heerlijk vier gangen menu met als afsluiting een kopje koffie of thee. Bij iedere gang werd duidelijk verteld wat er op het bord lag. De koninklijke afvaardiging uit Oosteinde kijkt terug op een heel gezellig uitje, wat voor herhaling vatbaar is.

Jaarvergadering Vrouwen van Nu afdeling Ruinerwold

Tijdens de gezellige jaarvergadering van de Vrouwen van Nu afdeling Ruinerwold op 24 januari werden 5 jubilerende leden in het zonnetje gezet. Hennie Reinders-Nijstad is maar liefst 65 jaar lid, Roelien Hofstra-van Weydom Claterbos 55 jaar, Geesje van der Berg-Ter Haar en Sjoukje Rumph-Have 50 jaar en Willie Wiltinge-Steenbergen 40 jaar.

De dames kregen een mooie vaas van glas, een roos en een oorkonde. De dames hebben zich tijdens hun lidmaatschap op velerlei wijze ingezet voor de vereniging. Zoals gebruikelijk op een jaarvergadering werden ook het jaarverslag en het financieel verslag besproken. Van aftredend bestuurslid Willie Wiltinge werd door de overige leden van het bestuur op ludiek wijze afscheid genomen. Na de pauze nog een spelletje goed of fout en daarna wenst de voorzitter rond 22.00 uur iedereen wel thuis. Ook een keer gezellig langskomen op een afdelingsavond? Dat kan. De eerstvolgende avond is op 16 februari om 19.45 in zaal Klok.

Achter v.l.n.r. Alida Rooze (voorzitter), Geesje van den Berg, Sjoukje Rumph en Willie Wiltinge.
Voor v.l.n.r. Hennie Reinders en Roelien Hofstra.

Jaarvergadering Vrouwen van Nu afdeling Oosteinde

Op 18 jan was de eerste bijeenkomst Vrouwen van Nu, afdeling Oosteinde in het jaar 2023. De voorzitter kon 29 leden en de gasten Liesbeth Bordewijk, Egbert Wever en Luit Oldebanning van de Stichting Historie van Ruinerwold verwelkomen.

Na een kopje koffie of thee met een lekkere koek, werd het verslag van de ledenavond van November voorgelezen, gevolgd door het verslag van de Kerstavond 2022. Na de ingekomen stukken en mededelingen werd het jaarverslag voorgelezen. Het financieel verslag lag ter inzage op de tafels en werd door de kascommissie in orde bevonden. Betty Rijsmus was aftredend en herkiesbaar als bestuurslid.

Zij is bereid om haar functie voor de volgende 3 jaren weer op zich te nemen. Dit jaar waren er drie jubilarissen: Marjan Remmelts: 50 jaar lid, Bertha Roelofs en Rina Meijer: 25 jaar lid. Allen ontvingen een oorkonde en Marjan kreeg nog een bloemetje en het zilveren korenaartje werd opgespeld. Bertha en Rina kregen nog een cadeaubon.

Na het tweede kopje koffie was het woord aan Liesbeth, Egbert en Luit van de Stichting Historie van Ruinerwold. Deze Stichting Historie is opgericht in 1984 na aanleiding van de ruilverkaveling Ruinerwold/Koekange. We werden aan de hand van dia’s door hun meegenomen in een historische rondgang door de vroegere gemeente Ruinerwold. Er was heel wat te vertellen en te zien, veel herkenbaar, maar ook wel beelden die heel erg veranderd waren. Ook werden er enkele aanvullingen aangedragen door de leden. De stichting is altijd op zoek naar informatie.

Onlangs is ontdekt dat er al omstreeks 1880 een toneelclub in Oosteinde was met de naam De Geuzen. Ook zijn er verschillende boeken uitgegeven, waarvan sommige nog te koop zijn. Op dit moment is men bezig met een boek/boeken waarin alle boerderijen van Ruinerwold worden opgenomen, een hele klus! De stichting beschikt over een eigen website (de Webstee) Daar kan men allerlei informatie vinden over de stichting. Er is een beeldbank met een zoekmachine, waarop veel foto’s te vinden zijn, een boeken-site en een graven-site met de graven van alle drie de Ruinerwoldse begraafplaatsen. www.historieruinerwold.nl

Tijdens deze presentatie was er ook nog even tijd voor een drankje en lekkere hapjes. Na deze gezellige avond bedankte de voorzitter Liesbeth, Egbert en Luit en wenste ons allemaal wel thuis.

Vrouwen van nu – Nieuwjaarsbijeenkomst

De Vrouwen van Nu afdeling Ruinerwold hebben de eerste bijeenkomst weer achter de rug. Maar liefst 93 dames hadden zich aangemeld voor deze avond. Helaas gooit het griep- en verkoudheidsvirus bij een aantal dames roet in het eten, waardoor zij de avond moeten afzeggen. Met een opkomst van 76 dames is er toch een redelijke volle zaal.

Hierbij het eigen verslag: Deze avond wordt georganiseerd door de feestcommissie, Joke heet een ieder van harte welkom. Na een tweede kopje koffie, met natuurlijk het traditionele Nieuwjaars rolletje, is het de beurt aan het duo “Eén en Ander”. Erik is de één, en de ander is Anita. Samen het duo “Eén en Ander”, uit Zelhem. Erik opent met: ”Mooi dai d’r bunt”, en zo zie je maar, het Achterhoeks dialect verschilt niet zoveel van het Drents. Dit duo heeft hier al eerder opgetreden, maar deze keer komen ze met een ander programma. Het muzikale duo zingt liedjes van o.a. Jim Reeves, The Cats, Simon and Garfunkel, en Daniël Lohues, “op de fietse”. Soms de originele versie, maar ook met eigen teksten. Het duo begeleidt zichzelf met saxofoon, klarinet, trompet, gitaar, mondharmonica en zelfs de accordeon.

De muziek wordt afgewisseld met wat leuke sketches. Zo zijn wij getuige van een opname voor het televisieprogramma “Vinger aan de pols” , waarbij Gerda bij de dokter komt met haar “blaasproblemen”. Na de pauze zien we Harry, een oude vrijgezel, die op zoek is naar een vrouw. Moeder zou hem daarbij wel even helpen. Hilariteit alom. Tussendoor leest Erik wat korte gedichtjes voor uit eigen werk. Hij heeft een gedichtenbundel geschreven, “Een Ander Riempke”. Korte gedichten over alledaagse dingen, die je bij het lezen doen glimlachen.

Het laatste lied klinkt rond kwart over tien, het duo krijgt een staand applaus. Joke bedankt Anita en Erik voor de leuke avond, en voorzitter Alida bedankt de feestcommissie voor de organisatie. We kijken terug op een geslaagde avond.

Vrouwen van Nu afdeling Oosteinde

Verslag van Kerstavond op 14 december 2023
Na twee jaar konden we weer een gezellige en traditionele kerstavond vieren met als thema: Vrede. Dorpshuis Buddingehof was dit keer de locatie waar we van harte welkom waren. De kerstcommissie kon deze avond 50 dames verwelkomen. De zaal was sfeervol versierd met mooie kerst quilts aan de muren en op de tafels. De prachtig versierde kerstboom, kerststukjes en gezellig brandende lichtjes ontbraken natuurlijk ook niet op deze avond.

Ook was het koor van Vrouwen van Nu Ruinerwold oost/west, onder leiding van Trijnie de Boer aan het muzikale roer, weer present. Om 20.00 uur werd iedereen voorzien van een kopje koffie/thee en een plak opgespoten kerstkoek en kon de avond worden geopend met een welkomstwoord en een gedicht. Na samenzang, het lied “Komt allen ten samen” werd er een mooi kerstverhaal voorgelezen. Samen zongen we het lied “Stille Nacht, Heilige Nacht” waarna het tijd was voor een tweede kopje koffie en wat lekkers. Het koor liet daarna meerdere kerstliederen horen van kerkelijk tot het populaire genre. Na een gedicht en samenzang, het lied “Midden in de Winternacht” kreeg iedereen een drankje en heerlijke warme hapjes. Het koor trad nog een keer op met mooie liederen over Vrede. De avond werd afgesloten met een gedicht en slotwoord. Na elkaar een fijne kerst en een goed 2023 toegewenst te hebben, volgde nog het gezamenlijk zingen van het zo bekende lied “Ere Zij God” en ging iedereen huiswaarts met een mooie kerst attentie.

Gezondheid, voorspoed en veel geluk ieder jaar.
Dat is wat wij wensen aan elkaar.
Deze wens is natuurlijk erg fijn,
Maar er zijn altijd dagen die minder zullen zijn.
Wat we wel aan elkaar kunnen geven,
Is echte vriendschap in het leven.
Vriendschap vol liefde, geduld en verdraagzaamheid.
Geef het door en we raken het nooit meer kwijt.
Want als je dit durft blijven geven,
Komen vrede en geluk vanzelf in je leven.
Dit is wat wij jullie willen wensen,
Dus: Geef het door aan alle mensen

Afdelingsavond Vrouwen van Nu afdeling Ruinerwold

“Step up 4 su”, op de step van Haarlem naar Santiago de Compostella.
Deze avond (22 november) wordt verzorgd door Albi Popken, Erna Bijsterbosch en Aukje Kuijer, die in 2021 samen op de step van Haarlem naar Santiago de Compostella gingen om geld in te zamelen voor hun stichting Surizorg.

In 2008 was Albi Popken actief als vrijwilligster ziekenhuis in Suriname. Het viel haar op dat er zeer beperkte voorzieningen waren voor mensen in de palliatieve fase (laatste fase van het leven). Daarop is in 2012 besloten om Stichting Surizorg op te richten. Albi, Erna en Aukje vormen samen het bestuur van deze stichting.

De missie van stichting Surizorg:
Stichting Surizorg heeft als doel om palliatieve zorg te leveren zodat alle (ongeneeslijk) zieke mensen in Suriname toegang hebben tot passende zorg. Dit heeft in 2017 ertoe geleid dat het eerste hospice in Suriname werd gerealiseerd, gerund door lokale vrijwilligers en Surizorg op de achtergrond in een adviserende rol.

In Nederland is het wettelijk zo geregeld dat overgebleven materialen (bijvoorbeeld wond- en incontinentiematerialen, stomamateriaal, infusie- injectiemateriaal en hulpmiddelen) die dus niet gebruikt zijn niet weer ingezet mogen worden bij iemand anders. Verkocht is verkocht….. Omdat deze materialen vaak ongeopend, niet beschadigd en vaak nog volledig compleet zijn bieden wij deze een 2e kans!! Wij zijn van mening dat we op deze manier toch ons steentje bij kunnen dragen en invloed kunnen uitoefenen aan het nodeloos vernietigen van goede, dure materialen. We verzamelen en verschepen deze goederen minimaal eenmaal per jaar naar Suriname.

Albi besluit samen met Erna en Aukje geld in te zamelen voor Surizorg middels een leuke, sportieve actie. De hobby van de dames is steppen en een plan was geboren, op de step naar Santiago de Compostella. Albi en erna op de step en Aukje op de fiets met de bagagekar! Dan volgt de voorbereiding; er moeten goede steps komen, er moet verlof van het werk worden gevraagd, juiste kleding, een tent. Corona heerst dan nog steeds en een echt vast plan is er in eerste instantie niet. Dan wordt toch de startplaats en datum bekend, 2 mei 2021 vertrek vanuit Haarlem. De bekende gele schelpjes van de Jacobsroute worden zoveel mogelijk gevolgd, hoewel dat niet altijd helemaal goed gaat. De fietskar is economisch ingepakt met minimale benodigdheden.

Erna en Albi nemen ons mee op deze tocht van ongeveer 2400 km. Ze laten ons prachtige foto’s zien en vertellen over hun belevenissen.
Bij de start in Nederland en de opvolgende dagen is het koud en nat weer en Nederland is minder vlak dan gedacht. Veel is gesloten want Corona tijd, ergens een kop koffie kopen is een uitdaging. Dan volgt België, volgens corona regels moet dit land binnen 48 uur gepasseerd zijn…maar ach, grenscontroles zijn er niet. Langs de Dender op weg naar Parijs! Onderweg kamperen op een veldje naast de snackbar, zonder douche of wc. Elke rustdag is ook wasdag. Al snel wordt ontdekt dat de meeste bakkers ook koffie verkopen dus elke ochtend op zoek naar de bakker! Donderdag de 13e is een zware dag, het is weer/nog steeds koud en nat, alles gesloten. Overnachten in een formule 1 hotel waar vervolgens de douche waar zo naar uitgekeken is niet werkt. Een koffiemachine bij de McDonalds die juist deze dag kapot is, een bestelling die niet klopt!

Parijs wordt bereikt en is fantastisch, er worden diverse uitstapjes gemaakt. O.a. een bezoek aan Bataclan, waar een aantal jaren geleden een afschuwelijk aanslag was. Dan op weg van Parijs richting Tours. Dan is het heel fijn dat de man en dochter van Aukje een stuk meereizen met Camper en caravan. Soms is het verkeer en de weg zodanig dat door de berm gestept moet worden. Gelukkig op de hele route slechts 1 lekke band. Dan verder langs de westkust van Frankrijk richting Bilbao in Spanje. Er is een prachtig fietspad, de Vélodysée. Onderweg genieten van en op de Dune du Pilat. Ook met de bus een bezoek brengen aan San Sebastien. Helaas komt de bus om terug te gaan naar de camping niet…na uren wachten dan toch maar een taxi!

In Noord Spanje wordt besloten om toch een stukje met de trein te gaan, anders kan Santiago niet bereikt worden binnen de beschikbare tijd.
Er volgen nog een aantal fantastische overnachtingen en bezienswaardigheden. Het tempo gaat er een beetje uit want ach…dit mooie avontuur komt bijna tot een einde. Op 3 juli 2021 komen de dames aan in Santiago de Compostella, opgewacht door familie! In totaal duurde de tocht 63 dag, waarvan 29 dagen regen, 31 dagen gedeeltelijk bewolkt en 3 dagen zon! En niet onbelangrijk €23.500,– voor Stichting Surizorg!
Rond 22.00 bedankt de voorzitter de dames voor hun mooie verhaal met een bos bloemen voor thuis en een gevulde envelop voor Stichting

Surizorg.
En wenst een ieder wel thuis.
www.surizorg.com
Er kan nog steeds gedoneerd worden!

Afdelingsbijeenkomst Vrouwen van Nu Oosteinde

Verslag van de ledenavond op 16 november 2022, Gast: Jelle Kootstra, lezing over het voormalig vliegveld Havelte. De voorzitter opent de vergadering en mag deze avond 27 dames en onze gastspreker, Jelle Kootstra verwelkomen.

Na het verslag van de vorige vergadering, enkele mededelingen (voor de activiteiten commissie wordt nog 1 lid gezocht) en de rondvraag was het woord aan Jelle Kootstra. Jelle Kootstra, schaapsherder op het Holtingerveld, was al van kleins af aan te vinden in het Holtingerveld, het gebied waar de Duitsers opstegen. Hij houdt zich dan ook al jaar en dag bezig met de geschiedenis van het Duitse vliegveld en beschikt over veel kennis en allerlei voorwerpen die met het voormalig vliegveld te maken hebben. Het meeste vond hij in de bodem van het Holtingerveld. Onderdelen van vliegtuigen, restanten van de vele bombardementen, foto’s en kaarten.

Tijdens de tweede wereldoorlog vormde Havelte een belangrijke locatie voor de Duitsers. Zij lieten er in oktober 1942 een enorm vliegveld aanleggen, door zo’n 6000 dwangarbeiders, die daar onder erbarmelijke omstandigheden verbleven in een kamp. Ook was er een kamp voor Joden uit gemengde huwelijken. Verscholen in de natuur van het Holtingerveld waren honderden Duitse vliegtuigen actief tijdens de tweede wereldoorlog. De troepen van Hitler stegen met hun vliegtuigen op bij Havelte om de geallieerden uit de lucht te schieten. Havelte lag namelijk op de route die de Engelsen vlogen om Duitsland te bombarderen. Het Duitse vliegveld had veel impact op de omgeving. Zo moest het hele dorp Darp daarvoor plaats maken. De hele omgeving leed zwaar onder de hevige bombardementen van de geallieerden. Duizenden bomkraters zijn nog steeds stille getuigen van het oorlogsgeweld. Het was een hele boeiende lezing en diapresentatie. Na nog veel vragen beantwoord te hebben, door Jelle, wenste de voorzitter iedereen wel thuis.

Volgende ledenavond is 14 December, Kerstviering in de Buddingehof.

Bijeenkomst Vrouwen van Nu, Ruinerwold

Om 20.00 uur heet de voorzitter Alie Bork iedereen van harte welkom. Aanwezig zijn 69 leden. De leden van het ééndagsbestuur zijn Alie Bork, Jannie de Vries, Harmke Slomp, Jannie Timmerman, Alie Pruntel. Door omstandigheden was Jannie Timmerman niet aanwezig.

In de eerste pauze werden koeken rondgedeeld gemaakt door het Ambacht. Na de gebruikelijke mededelingen is het woord aan Nick en Rosa van Het Ambacht. Ze houden een presentatie met dia’s en enkele filmpjes over de Dagbesteding, Verswinkel, Brasserie en Brouwerij. Ze vertelden dat het met een grap begonnen was. Maar over de grap werd nog eens goed nagedacht en het resultaat was dat het pand van Visscher aan Dijkhuizen is gekocht. Een flinke verbouwing volgde daarna. Allebei vertelden ze zeer gemotiveerd over alles wat het bedrijf inhoud.
Zij ondersteunen en begeleiden mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking en ouderen met of zonder dementie. Rosa is verantwoordelijk voor de dagbesteding en zorgt dat alles goed verloopt.

Haar passie ligt bij het bieden van de juiste ondersteuning, om zo het beste in iemand naar boven te halen. Door haar diploma in Social Work en haar registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd kan ze de juiste zorg bieden aan verschillende doelgroepen, van jong tot oud. Ook voor stageplekken kunnen ze hier terecht. Bij 4 tot 5 krachten is er 1 zorgbegeleider aanwezig. Het is belangrijk ook vooral om de sociale contacten, de structuur en de samenwerking. Ongeveer 60 personen werken per week mee en voor het vervoer wordt gezorgd. Ook worden jaarlijkse uitjes georganiseerd en soms een disco of après-ski feestje. Er is een stichting opgericht om alles te bekostigen. De Stichting Dagbesteding Het Ambacht ondersteunt in financiële zin het welzijn van de mensen die werken bij Dagbesteding. Mensen die ondanks hun beperking en een afstand tot de arbeidsmarkt, het verdienen om volwaardig mee te draaien in de samenleving en hun talenten kunnen laten zien.
De versproducten in de winkel komen rechtstreeks van de Boerderij of Tuinder, Bakker enz. In een streek van 20 km rondom Ruinerwold worden de producten vers geleverd aan Het Ambacht. Nick heeft een paar jaar geleden de Agrarische Universiteit afgerond en is naast Het Ambacht samen met zijn ouders werkzaam in hun melkveebedrijf in Ruinerwold. Hier komt zijn passie voor voedsel en het boerenleven vandaan. Nick regelt alle zaken achter de schermen. Ook hier werken de mensen van de dagbesteding. Er was tussendoor nog een pauze en we werden getrakteerd op lekkere hapjes gemaakt door het Ambacht.

Daarna kwam het vervolg: In plaats van een boerderijwinkel op te richten ergens ver weg op het platteland waar hun melkveebedrijf staat, brengen wij liever ons verhaal naar de consument toe. Zoals de naam al zegt staan wij voor kwalitatief en lokaal bereid voedsel en delicatessen. Dit zijn producten die op ambachtelijke wijze zelf bereid zijn binnen Het Ambacht of samen met andere lokale ondernemers.
Verder werkt de hele familie mee. De vader van Nick heeft naast het melkveebedrijf een grote passie voor het brouwen van bier. Vanuit de brasserie en de verswinkel kunt u zien hoe het bier gebrouwen wordt. Tegelijkertijd kunt u genieten van een speciaal biertje in de brasserie of op ons buitenterras. In de brasserie serveren we ook verschillende delicatessen en zelfgemaakt gebak. Na de presentatie worden Nick en Rosa bedankt voor deze interessante en mooie avond en kregen een envelop mee. De voorzitter wenst ieder een welthuis en tot de volgende keer op 22 november met: Op de step naar Santiago de Compostella.

Het ééndagsbestuur

Afdelingsbijeenkomst Vrouwen van Nu Oosteinde

Gast: Stichting Wensambulance Noord-Nederland – Verslag van de ledenavond op 19 oktober 2022
De voorzitter Elly Brinkman, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een speciaal welkom is voor Mv. Jolanda Jurjaanz, vrijwilligster bij de stichting Wensambulance Noord- Nederland, Aanwezig zijn 26 leden.

Eerst stonden we stil bij het overlijden van weer een lid van onze vereniging: Mina Boxem-Stevens op 4 Oktober 2022. Mina was 44 jaar een trouw lid van onze vereniging. Daarna werd het verslag van de Agrarische Excursie dag, op 5 oktober, voorgelezen door Cindy. Voor de Activiteiten commissie worden twee nieuwe leden gezocht. Een lid heeft zich inmiddels aangemeld. Na het verslag van de vorige vergadering, mededeling van de Leesclub en de rondvraag was het woord aan Jolanda Jurjaanz van Stichting Wensambulance Noord-Nederland.
Wensambulance Noord-Nederland wil ernstig zieke mensen met een beperkte levensverwachting de mogelijkheid bieden om op geheel eigen wijze afscheid van hun leven te kunnen nemen. Zij willen mensen uit Noord-Nederland d.m.v. begeleid ambulancevervoer helpen zo’n persoonlijke wens te vervullen om zo een laatste indrukwekkende ervaring aan het leven toe te voegen. Op deze manier gaan mensen naar een voor hen bijzondere plek of gelegenheid en ze ervaren zo een speciale dag. Wensambulance Noord-Nederland is een stichting die is opgericht door vrijwilligers die veelal werkzaam zijn in de zorg.

Vrijwilligers
Omdat er in het ziekenhuis, zorginstelling enz. niet altijd tijd is om iets extra’s te doen voor ernstig zieke mensen voelden wij de behoefte om deze stichting op te richten. Wij willen ernstig zieke mensen die afhankelijk zijn van liggend vervoer nog een hele speciale dag (of soms dagen) geven. De persoonlijke situatie maakt het vaak niet gemakkelijk de wens te vervullen. Door invulling te geven aan die situatie, de medische conditie of de benodigde zorg tijdens een reis, willen wij helpen de wens -geheel kosteloos- te vervullen.
Vergoeding is voor de Wens belever en een begeleider. Op 11 februari 2009 is de stichting Wensambulance Noord-Nederland officieel van start gegaan. Op dit moment zijn er 52 Verpleegkundigen en 22 ambulance chauffeurs, allen vrijwilligers. Dit jaar zijn er al 95 wensen vervuld.
Dit alles is mogelijk door financiële bijdragen van vele kanten: bedrijven en instellingen, dankbare familieleden, kinderen via een actie en clubs via een actie doel. Er wordt vaak samengewerkt met een andere stichting nl. De Stichting Vaarwensen. Onze voorzitter bedankt Jolanda en wenst iedereen wel thuis. Volgende bijeenkomst is op 16 november, met als gast Jelle Kootstra.

Vrouwen van Nu op bezoek bij Hair Rrofessionals

Op dinsdagmiddag en dinsdagavond 11 oktober 2022 brachten ruim veertig dames van de afdeling Ruinerwold van Vrouwen van Nu een bezoek aan Hair Professionals, specialist in huis- en haarzorg, gevestigd aan Dijkhuizen 90 in Ruinerwold.

We worden hartelijk welkom geheten met een kop koffie en een lekkere plak cake of koek door eigenaresse Monica. Ruim twintig jaar had ze samen met haar nichtje een kapsalon op dezelfde locatie. Nadat haar nichtje besloot te stoppen kwam voor haar het moment om een nieuwe stap te maken, het openen van een haarwerk salon. Het was een sprong in het diepe maar ze heeft er geen moment spijt van gehad. Monica werkt ook twee dagen per week in een grote haarwerk salon in Groningen. Daar doet ze erg veel ervaring en kennis op.

U kunt in de salon terecht voor het aanmeten van haarwerken, haaraanvullingen, haarbanden, -doeken en petten. Een bekende vorm van haaruitval is door chemokuren. Maar haaruitval of dunner wordend haar kan ook ontstaan door o.a. ouderdom, haarziektes en stress. Ook transgenders en travestieten kunnen terecht voor een passend haarwerk.

Ze laat verschillende haarwerken aan ons zien en voelen. Er is een duidelijk verschil tussen haarwerken van echt haar en synthetisch haar. Haarwerken van echt haar zijn bijna altijd maatwerk. Haarwerken van lang haar zijn altijd van echt haar. Bijna alle vrouwen die te maken krijgen met chemokuren bij borstkanker krijgen te maken met haaruitval. Je kunt tijdens je kuren wel gebruik maken van de zogenaamde coolcap om het te voorkomen maar dat is ook niet altijd een garantie. Deze vrouwen zijn vaak heel goed te helpen met een mooi haarwerk tot het eigen haar terugkomt. Ook heeft ze fijne mutsjes en haarbanden om te dragen. Haaruitval of dunner wordende haar kan ook ontstaan door hoofdhuidproblemen. Monica heeft hiervoor een scoop om vele malen vergroot op de hoofdhuid te kunnen kijken en zo eventuele problemen aan pakken. Eén van de aanwezige dames is bereid om haar hoofdhuid te laten onderzoeken. En we krijgen meteen tips over het gebruik van shampoos. Ook kunnen kleine haarwerken of deelhaarwerken worden aangemeten om bijvoorbeeld een deel weer op te vullen. Haarproblemen kunnen ook ontstaan door haarziektes zoals alopecia. Haaruitval, een wijkende haargrens of kale plekjes als gevolg. Ook hierbij kan Monica helpen.

Ook Corona en stress kunnen dunner wordend haar of haaruitval veroorzaken. Verder vertelt Monica ons over hoe de haarwerken bevestigd worden op het hoofd of in het haar. Ook laat ze ons met behulp van één van de aanwezige dames zien wat een haarwerk met je kan doen! Leuk om te zien en te ervaren. Een bezoek aan de salon is in het belang van privacy altijd op afspraak. Een enthousiast en duidelijk verhaal met veel passie voor haar vak! Bedankt Monica voor je tijd en gastvrijheid namens alle dames van Vrouwen van Nu Ruinerwold.

Afdelingsbijeenkomst Vrouwen van Nu

Vrouwen van Nu Ruinerwold 19 september 2022, uitgaanscentrum De Klok Ruinerwold
Rond 10 voor 8 heet de voorzitter, Alida Rooze, iedereen van harte welkom op de 1e afdelingsavond van het nieuwe seizoen. Aanwezig zijn 54 leden, mv. Marieke Ludwig (gastspreekster) en mv. Janny Roggen (Provinciaal bestuur)

Na de gebruikelijke mededelingen is het woord aan Janny Roggen, voorzitter (en enig bestuurslid) van het provinciaal bestuur. Mevrouw Roggen was niet in de gelegenheid ons jubileum feest in april bij te wonen maar had de belofte gedaan om dan op een ander moment te komen om de afdeling te feliciteren. Mv. Roggen stelt ons eveneens kort op de hoogte van de bestuur ontwikkelingen in het provinciaal bestuur. Nadat er in eerste instantie geen kandidaten gemeld waren voor het bestuur is er nu een groep van 9 dames die graag willen toetreden en deze hebben zich kandidaat gesteld. Op 28 oktober zal e.e.a. afgehandeld worden in een speciale ledenvergadering.

Alida Rooze bedankt Janny Roggen voor haar bezoek en overhandigt haar een vaasje met bloemen. Na een 2e kopje koffie is de beurt aan Marieke Ludwig-Ruitenberg. Marieke Ludwig is sinds 2010 cardioloog en oprichter van Ludwig Kliniek in Bedum. Mv. Ludwig is de eigenaar-cardioloog en tevens verzekeringsarts. De kliniek bestaat nu 2 jaar. Deze cardiologiekliniek is begonnen om meer aandacht te kunnen geven aan het vrouwenhart. Dit is nodig omdat hart- en vaatziekten zich bij vrouwen anders presenteren dan bij mannen en daardoor moeilijker herkend worden.

Belangrijk om te weten is dat uiteindelijk 1 op de 3 vrouwen sterft aan hart- en vaatziekten. Gebleken is dat vrouwen langer doorlopen met klachten en het ook vaker afdoen als onbelangrijk, vrouwen komen niet genoeg voor zichzelf op. Mv. Ludwig vertelt ons dat het aantal hart- en vaatziekten bij vrouwen toeneemt, dit komt doordat er meer vrouwen zijn gaan roken, ze minder bewegen en minder vaak overlijden aan andere ziektes. Er zijn verschillende hart ziektes/afwijkingen. Hartaanval/hartinfarct, hartritme stoornissen, hartspierziekten, hartklep afwijkingen en aangeboren hartafwijkingen. Hoe komt het nu dat dat de symptomen bij vrouwen anders zijn dan bij mannen? De kransslagaders, waarin aderverkalking kan ontstaan hebben bij vrouwen meer vertakkingen waardoor problemen op ander plaatsen ontstaan. Wat kunnen symptomen zijn? Kortademigheid, strak gevoel (“mijn BH zit zo strak”), vermoeidheid, pijn tussen de schouderbladen, pijn in de kaken, duizeligheid, misselijkheid. Wat verhoogd het risico? Roken (met stip op 1), migraine, reuma, darmziekten, zwangerschapsvergiftiging, vroege overgang. Wat kun je doen? Niet roken, gezond eten, veel bewegen, gewicht op peil houden, cholesterol laten controleren, bloedsuiker laten controleren. En.. leer reanimeren! Gelukkig zijn er steeds meer (mannelijke) huisartsen die onderkennen dat het vrouwenhart er anders uitziet dan een mannenhart en dat dit een andere behandeling behoeft. Het is duidelijk dat mv. Ludwig een passie heeft voor haar werk, het was een enthousiast en duidelijk verhaal! Voor meer informatie: www.ludwigkliniek.nl

Onze voorzitter bedankt mv. Ludwig met een envelop en een bos bloemen! Om 21.40 sluit de voorzitter de avond af met een wel thuis voor iedereen. De volgende bijeenkomst is op 27 oktober, de avond wordt dan verzorgd door het eendagsbestuur.

Ook een keer op een afdelingsavond komen? Altijd vrijblijvend een keer komen kijken, de aanvang van de avonden is 19.45 uur bij uitgaanscentrum “De Klok” (ingang achterzijde). www.vrouwenvannuruinerwold.nl

Afdelingsbijeenkomst Vrouwen van Nu

Vrouwen van Nu Ruinerwold 19 september 2022, uitgaanscentrum De Klok Ruinerwold
Rond 10 voor 8 heet de voorzitter, Alida Rooze, iedereen van harte welkom op de 1e afdelingsavond van het nieuwe seizoen. Aanwezig zijn 54 leden, mv. Marieke Ludwig (gastspreekster) en mv. Janny Roggen (Provinciaal bestuur)

Na de gebruikelijke mededelingen is het woord aan Janny Roggen, voorzitter (en enig bestuurslid) van het provinciaal bestuur. Mevrouw Roggen was niet in de gelegenheid ons jubileum feest in april bij te wonen maar had de belofte gedaan om dan op een ander moment te komen om de afdeling te feliciteren. Mv. Roggen stelt ons eveneens kort op de hoogte van de bestuur ontwikkelingen in het provinciaal bestuur. Nadat er in eerste instantie geen kandidaten gemeld waren voor het bestuur is er nu een groep van 9 dames die graag willen toetreden en deze hebben zich kandidaat gesteld. Op 28 oktober zal e.e.a. afgehandeld worden in een speciale ledenvergadering.

Alida Rooze bedankt Janny Roggen voor haar bezoek en overhandigt haar een vaasje met bloemen. Na een 2e kopje koffie is de beurt aan Marieke Ludwig-Ruitenberg. Marieke Ludwig is sinds 2010 cardioloog en oprichter van Ludwig Kliniek in Bedum. Mv. Ludwig is de eigenaar-cardioloog en tevens verzekeringsarts. De kliniek bestaat nu 2 jaar. Deze cardiologiekliniek is begonnen om meer aandacht te kunnen geven aan het vrouwenhart. Dit is nodig omdat hart- en vaatziekten zich bij vrouwen anders presenteren dan bij mannen en daardoor moeilijker herkend worden.

Belangrijk om te weten is dat uiteindelijk 1 op de 3 vrouwen sterft aan hart- en vaatziekten. Gebleken is dat vrouwen langer doorlopen met klachten en het ook vaker afdoen als onbelangrijk, vrouwen komen niet genoeg voor zichzelf op. Mv. Ludwig vertelt ons dat het aantal hart- en vaatziekten bij vrouwen toeneemt, dit komt doordat er meer vrouwen zijn gaan roken, ze minder bewegen en minder vaak overlijden aan andere ziektes. Er zijn verschillende hart ziektes/afwijkingen. Hartaanval/hartinfarct, hartritme stoornissen, hartspierziekten, hartklep afwijkingen en aangeboren hartafwijkingen. Hoe komt het nu dat dat de symptomen bij vrouwen anders zijn dan bij mannen? De kransslagaders, waarin aderverkalking kan ontstaan hebben bij vrouwen meer vertakkingen waardoor problemen op ander plaatsen ontstaan. Wat kunnen symptomen zijn? Kortademigheid, strak gevoel (“mijn BH zit zo strak”), vermoeidheid, pijn tussen de schouderbladen, pijn in de kaken, duizeligheid, misselijkheid. Wat verhoogd het risico? Roken (met stip op 1), migraine, reuma, darmziekten, zwangerschapsvergiftiging, vroege overgang. Wat kun je doen? Niet roken, gezond eten, veel bewegen, gewicht op peil houden, cholesterol laten controleren, bloedsuiker laten controleren. En.. leer reanimeren! Gelukkig zijn er steeds meer (mannelijke) huisartsen die onderkennen dat het vrouwenhart er anders uitziet dan een mannenhart en dat dit een andere behandeling behoeft. Het is duidelijk dat mv. Ludwig een passie heeft voor haar werk, het was een enthousiast en duidelijk verhaal! Voor meer informatie: www.ludwigkliniek.nl

Onze voorzitter bedankt mv. Ludwig met een envelop en een bos bloemen! Om 21.40 sluit de voorzitter de avond af met een wel thuis voor iedereen. De volgende bijeenkomst is op 27 oktober, de avond wordt dan verzorgd door het eendagsbestuur.

Ook een keer op een afdelingsavond komen? Altijd vrijblijvend een keer komen kijken, de aanvang van de avonden is 19.45 uur bij uitgaanscentrum “De Klok” (ingang achterzijde). www.vrouwenvannuruinerwold.nl

Vrouwen Van Nu Oosteinde 20 september 2022

Onze gasten: Tonie Mulder en Jenny Wevers van Voedselbank Zuid-West Drenthe

Na een mooie warme zomer vond onze eerste avond van het nieuwe seizoen, met 28 dames, plaats op dinsdag 20 september. Allereerst stonden we stil bij het overlijden van ons lid Marie-Remmelts-Bolding, 13 september 2022. Marie was 53 jaar lid van onze vereniging.

Daarna werd er teruggeblikt op de zomer. Niet alleen op het mooie weer, maar ook op allerlei activiteiten, zoals: de dagtochten naar Texel, Floriade, de jaarlijkse fietstocht, het avond fietsen, het 70 jarig jubileum van onze afdeling en de bedrijven/boerderijendag. Ook werden er lootjes getrokken voor het eendaags bestuur op15 februari 2023 en nog 1 voor de kerstavond, Na enkele mededelingen van de Breiclub, Leesgroep. Wandelclub, Agrarische Excursiedag, Quiltgroep en Belangengroep Oosteinde, kregen na de pauze, Jenny Wevers en Tonie Mulder van de Voedselbank Zuid-West Drenthe het woord. Tonie is voorzitter en Jenny is screener bij Voedselbank Zuid-West Denthe. De Voedselbank heeft als verzorgingsgebied de gemeenten Meppel, Hoogeveen, Westerveld en De Wolden. Ook gezinnen die net buiten de regio Zuid-West Drenthe wonen, maar georiënteerd zijn op 1 van deze bovengenoemde gemeenten, kunnen hier voedselhulp aanvragen.

Hoofddoelstelling Voedselbank is:
-Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen.
-Het voorkomen van verspilling van goed voedsel.
-Hulp van de voedselbank is bedoeld als noodhulp. Het is een tijdelijke voorziening.
-Geen pakket zonder hulpverleningstraject.

Het kan iedereen gebeuren.
Er zijn allerlei oorzaken waardoor mensen bij de voedselbank aankloppen. Iedereen kan in geldnood komen, ouderen, jongeren, alleenstaanden of gezinnen met kinderen. En eten en drinken is een dagelijkse behoefte. Ook wanneer het geld op is, kun je niet zonder levensmiddelen. Een lege koelkast, een winkelmandje dat je niet meer kunt vullen of een boodschappentas waarvan je de bodem ziet. Dat wil niemand en dat hoeft ook niet. De voedselbank helpt aan boodschappen, waarmee men in ieder geval twee of drie dagen per week een verantwoorde maaltijd op tafel kan zetten.

Bij het toekennen van een voedselpakket gaat de voedselbank uit van het besteedbare inkomen dat een huishouden maandelijks overhoudt voor voeding en kleding, dus nadat de vaste lasten zoals huur/gas, water, licht en verzekeringen betaald zijn. Voor de aanvraag van voedselhulp moet bij de screening een aantoonbaar overzicht van inkomsten (incl. toeslagen) uitgaven en schulden worden overlegd. Geldende normen per 17 sept. 2022: Basis bedrag: per huishouden: 190 euro per persoon 110 euro.
Het gaat in alle gevallen om noodhulp. Dat kan zijn voor 1-3-6 maanden, daarna kan verlengd worden.
In principe maximaal 3 jaar ondersteuning.
Verdere acties van de voedselbank zijn:
-Stichting jarige Job> Jarige Job pakket voor kinderen van 0 tot 18 jaar t.w.v. 35 euro
-Stichting Babyspullen> maakt baby start pakketten
-Kledingbank

Bovenstaande zijn alleen mogelijk met een verwijzing van de voedselbank. Aan de hand van een korte impressie werd ons het werk door de vele vrijwilligers getoond. Er moeten op dit moment, vanuit Meppel, ongeveer 900 monden gevoed worden. De voedselbanken zijn afhankelijk van financiële giften zoals van Kerken, verenigingen, particulieren, fondsen, stichtingen, scholen, gemeenten, acties enz. Zonder uw steun geen voedselbank. Na deze boeiende presentatie en vele vragen te hebben beantwoord, bedankte de voorzitter Jenny en Tonie en wenste iedereen wel thuis.

90-jarig jubileum Vrouwen van Nu afdeling Ruinerwold

Op vrijdagavond 22 april heeft de afdeling Ruinerwold van Vrouwen van Nu haar 90-jarig jubileum gevierd. Opgericht op 8 januari 1932. De eerst geplande jubileum avond op 14 januari 2022 kon helaas door de toen geldende Corona maatregelen niet doorgaan maar op 22 april was het dan toch zover.

Tegen 19.00 uur stroomde de gezellig aangeklede zaal De Klok langzaam maar zeker vol. Ruim honderd leden, afvaardigingen van zusterverenigingen uit o.a. Oosteinde, De Stapel, Ruinen, De Wijk en Zuidwolde. Het provinciaal bestuur had middels een telefoontje haar hartelijke gelukwensen overgebracht. De dames werden buiten hartelijk ontvangen door een mooi aangeklede gastvrouw en konden daarna de vele prachtige prijzen voor de verloting bewonderen. Voor een groot deel ingebracht door de leden en een deel door sponsoring van een aantal ondernemers. Ook had het bestuur een aantal leuke prijzen gekocht.

De dames van de feestcommissie zorgen voor een kopje koffie met een heerlijk petit fours met daarop het logo van Vrouwen van Nu. Als het eerste kopje koffie op is opent Alida Rooze, de voorzitter van de afdeling, de avond. Ze vertelt kort over de oprichting en de geschiedenis van de vereniging tot aan nu. Ondertussen heeft Marc Vrolijk op het podium een gezellige keuken uit de jaren 70 opgebouwd. Hij neemt ons mee terug naar de jaren 70 als hij samen met zijn vader de afwas thuis moet doen. Ze gingen dan ‘Zingen bij de afwas’. Marc vertelt vrolijke anekdotes en laat ons gezellig meezingen en meebewegen. Zoals bij het lied “De klok van Arnemuiden”. Bim Bam!

In de eerste pauze volgt een tweede kop koffie met een heerlijke bonbon en worden de lootjes verkocht voor de verloting. Daarna neemt Marc Vrolijk ons weer mee met gezellige liedjes, zoals “Het Dorp” van Wim Sonneveld en ”Pikketanussie” van Johnnie Jordaan! In de volgende pauze is het tijd voor een borrel en een toast op onze jarige vereniging! De dames van de feestcommissie gaan rond met een heerlijk borrelhapje!

Het derde deel van “Zingen bij de afwas” gaat over het Eurovisie Songfestival. Lenny Kuhr, Teddy Scholten, Corry Brokken, Sandra en Andres, Mouth en Mc Neal, Teach Inn. kent u ze nog allemaal? De voorzitter bedankt Marc voor zijn Vrolijke inzet. En bedankt iedereen voor de komst naar deze avond en wenst ons wel thuis. Alle aanwezigen mogen een vaasje met bloemetjes van de tafel mee naar huis nemen. Dit was tevens de laatste bijeenkomst van het seizoen. En bijna alle dames gaan met een leuke prijs naar huis!

70 jarig jubileum Vrouwen Van Nu, afdeling Oosteinde

Woensdag 20 April vierden de Vrouwen van Nu, afdeling Oosteinde, hun 70 jarig jubileum. Oftewel het 71 jarig jubileum, want vanwege de Covid pandemie, was het feestje twee keer uitgesteld. Maar nu toch eindelijk, was het zover. De bus van Ten Heuvel Tours kwam rond 16.00 uur iedereen van huis/kolonie ophalen en met 34 dames aan boord gingen we richting Restaurant ’t Hunebed in Havelte.

Nadat iedereen een plekje had gevonden en voorzien was van een drankje, opende voorzitter Elly Brinkman met een welkomstwoord het heerlijke koude/warme buffet. Dit viel bij allen goed in de smaak, evenals de lekkere sorbets. Rond 20.00 uur ging het hele stel weer in de bus en werd iedereen weer naar huis gebracht. Het was een heel geslaagd uitje en zeker voor herhaling vatbaar.