Skip to Content

Vrouwen van Nu

Vrouwen Van Nu Oosteinde 20 september 2022

Onze gasten: Tonie Mulder en Jenny Wevers van Voedselbank Zuid-West Drenthe

Na een mooie warme zomer vond onze eerste avond van het nieuwe seizoen, met 28 dames, plaats op dinsdag 20 september. Allereerst stonden we stil bij het overlijden van ons lid Marie-Remmelts-Bolding, 13 september 2022. Marie was 53 jaar lid van onze vereniging.

Daarna werd er teruggeblikt op de zomer. Niet alleen op het mooie weer, maar ook op allerlei activiteiten, zoals: de dagtochten naar Texel, Floriade, de jaarlijkse fietstocht, het avond fietsen, het 70 jarig jubileum van onze afdeling en de bedrijven/boerderijendag. Ook werden er lootjes getrokken voor het eendaags bestuur op15 februari 2023 en nog 1 voor de kerstavond, Na enkele mededelingen van de Breiclub, Leesgroep. Wandelclub, Agrarische Excursiedag, Quiltgroep en Belangengroep Oosteinde, kregen na de pauze, Jenny Wevers en Tonie Mulder van de Voedselbank Zuid-West Drenthe het woord. Tonie is voorzitter en Jenny is screener bij Voedselbank Zuid-West Denthe. De Voedselbank heeft als verzorgingsgebied de gemeenten Meppel, Hoogeveen, Westerveld en De Wolden. Ook gezinnen die net buiten de regio Zuid-West Drenthe wonen, maar georiënteerd zijn op 1 van deze bovengenoemde gemeenten, kunnen hier voedselhulp aanvragen.

Hoofddoelstelling Voedselbank is:
-Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen.
-Het voorkomen van verspilling van goed voedsel.
-Hulp van de voedselbank is bedoeld als noodhulp. Het is een tijdelijke voorziening.
-Geen pakket zonder hulpverleningstraject.

Het kan iedereen gebeuren.
Er zijn allerlei oorzaken waardoor mensen bij de voedselbank aankloppen. Iedereen kan in geldnood komen, ouderen, jongeren, alleenstaanden of gezinnen met kinderen. En eten en drinken is een dagelijkse behoefte. Ook wanneer het geld op is, kun je niet zonder levensmiddelen. Een lege koelkast, een winkelmandje dat je niet meer kunt vullen of een boodschappentas waarvan je de bodem ziet. Dat wil niemand en dat hoeft ook niet. De voedselbank helpt aan boodschappen, waarmee men in ieder geval twee of drie dagen per week een verantwoorde maaltijd op tafel kan zetten.

Bij het toekennen van een voedselpakket gaat de voedselbank uit van het besteedbare inkomen dat een huishouden maandelijks overhoudt voor voeding en kleding, dus nadat de vaste lasten zoals huur/gas, water, licht en verzekeringen betaald zijn. Voor de aanvraag van voedselhulp moet bij de screening een aantoonbaar overzicht van inkomsten (incl. toeslagen) uitgaven en schulden worden overlegd. Geldende normen per 17 sept. 2022: Basis bedrag: per huishouden: 190 euro per persoon 110 euro.
Het gaat in alle gevallen om noodhulp. Dat kan zijn voor 1-3-6 maanden, daarna kan verlengd worden.
In principe maximaal 3 jaar ondersteuning.
Verdere acties van de voedselbank zijn:
-Stichting jarige Job> Jarige Job pakket voor kinderen van 0 tot 18 jaar t.w.v. 35 euro
-Stichting Babyspullen> maakt baby start pakketten
-Kledingbank

Bovenstaande zijn alleen mogelijk met een verwijzing van de voedselbank. Aan de hand van een korte impressie werd ons het werk door de vele vrijwilligers getoond. Er moeten op dit moment, vanuit Meppel, ongeveer 900 monden gevoed worden. De voedselbanken zijn afhankelijk van financiële giften zoals van Kerken, verenigingen, particulieren, fondsen, stichtingen, scholen, gemeenten, acties enz. Zonder uw steun geen voedselbank. Na deze boeiende presentatie en vele vragen te hebben beantwoord, bedankte de voorzitter Jenny en Tonie en wenste iedereen wel thuis.

90-jarig jubileum Vrouwen van Nu afdeling Ruinerwold

Op vrijdagavond 22 april heeft de afdeling Ruinerwold van Vrouwen van Nu haar 90-jarig jubileum gevierd. Opgericht op 8 januari 1932. De eerst geplande jubileum avond op 14 januari 2022 kon helaas door de toen geldende Corona maatregelen niet doorgaan maar op 22 april was het dan toch zover.

Tegen 19.00 uur stroomde de gezellig aangeklede zaal De Klok langzaam maar zeker vol. Ruim honderd leden, afvaardigingen van zusterverenigingen uit o.a. Oosteinde, De Stapel, Ruinen, De Wijk en Zuidwolde. Het provinciaal bestuur had middels een telefoontje haar hartelijke gelukwensen overgebracht. De dames werden buiten hartelijk ontvangen door een mooi aangeklede gastvrouw en konden daarna de vele prachtige prijzen voor de verloting bewonderen. Voor een groot deel ingebracht door de leden en een deel door sponsoring van een aantal ondernemers. Ook had het bestuur een aantal leuke prijzen gekocht.

De dames van de feestcommissie zorgen voor een kopje koffie met een heerlijk petit fours met daarop het logo van Vrouwen van Nu. Als het eerste kopje koffie op is opent Alida Rooze, de voorzitter van de afdeling, de avond. Ze vertelt kort over de oprichting en de geschiedenis van de vereniging tot aan nu. Ondertussen heeft Marc Vrolijk op het podium een gezellige keuken uit de jaren 70 opgebouwd. Hij neemt ons mee terug naar de jaren 70 als hij samen met zijn vader de afwas thuis moet doen. Ze gingen dan ‘Zingen bij de afwas’. Marc vertelt vrolijke anekdotes en laat ons gezellig meezingen en meebewegen. Zoals bij het lied “De klok van Arnemuiden”. Bim Bam!

In de eerste pauze volgt een tweede kop koffie met een heerlijke bonbon en worden de lootjes verkocht voor de verloting. Daarna neemt Marc Vrolijk ons weer mee met gezellige liedjes, zoals “Het Dorp” van Wim Sonneveld en ”Pikketanussie” van Johnnie Jordaan! In de volgende pauze is het tijd voor een borrel en een toast op onze jarige vereniging! De dames van de feestcommissie gaan rond met een heerlijk borrelhapje!

Het derde deel van “Zingen bij de afwas” gaat over het Eurovisie Songfestival. Lenny Kuhr, Teddy Scholten, Corry Brokken, Sandra en Andres, Mouth en Mc Neal, Teach Inn. kent u ze nog allemaal? De voorzitter bedankt Marc voor zijn Vrolijke inzet. En bedankt iedereen voor de komst naar deze avond en wenst ons wel thuis. Alle aanwezigen mogen een vaasje met bloemetjes van de tafel mee naar huis nemen. Dit was tevens de laatste bijeenkomst van het seizoen. En bijna alle dames gaan met een leuke prijs naar huis!

70 jarig jubileum Vrouwen Van Nu, afdeling Oosteinde

Woensdag 20 April vierden de Vrouwen van Nu, afdeling Oosteinde, hun 70 jarig jubileum. Oftewel het 71 jarig jubileum, want vanwege de Covid pandemie, was het feestje twee keer uitgesteld. Maar nu toch eindelijk, was het zover. De bus van Ten Heuvel Tours kwam rond 16.00 uur iedereen van huis/kolonie ophalen en met 34 dames aan boord gingen we richting Restaurant ’t Hunebed in Havelte.

Nadat iedereen een plekje had gevonden en voorzien was van een drankje, opende voorzitter Elly Brinkman met een welkomstwoord het heerlijke koude/warme buffet. Dit viel bij allen goed in de smaak, evenals de lekkere sorbets. Rond 20.00 uur ging het hele stel weer in de bus en werd iedereen weer naar huis gebracht. Het was een heel geslaagd uitje en zeker voor herhaling vatbaar.

Gezamenlijke avond Vrouwen van Nu Ruinerwold en Oosteinde

Op dinsdagavond 5 april is het eindelijk zo ver, de gezamenlijke avond van de Vrouwen van Nu afdelingen Ruinerwold en Oosteinde.
Voorzitter Alida Rooze van de afdeling Ruinerwold mag ruim honderd dames welkom heten in zaal De Klok. Op het podium staat het Achterhoekse duo Een & Ander. Al op 30 oktober 2019 werden de eerste afspraken gemaakt met het duo, om de gezamenlijke avond van 7 april 2020 verzorgen!

En toen…ja juist, lag alles stil! Toen het ernaar uitzag dat het weer kon is er meteen weer contact gelegd en zie hier, ze staan er!
Het duo (Erik en Anita) neemt ons in drie delen mee in hun muzikale cabaretvoorstelling! In Twents dialect, sinds 2018 officieel Nedersaksisch. In het gezellige openingslied stelt het duo zich voor! Vervolgens vertelt Erik over zijn jeugd op een afgelegen boerderij waar opa de rol van kleuterjuf op zich nam! En we maken kennis met Mina uit Zelhem en haar man Gradus en hun hilarische fietsavonturen! Erik is ook dichter en tijdens de 1e poëtische cyclus draagt hij voor uit eigen werk! Geweldig! Een mooi lied over de fietstocht van Mina en Gradus en het bekende nummer: ‘Come on let’s Dance” van The Cats. Tijd voor het tweede kopje koffie met een heerlijke luxe koek!

Het tweede deel van de voorstelling wordt geopend met het zelfgeschreven Achterhoeks volkslied. Daarna gaan we mee in de vakantieplanning- en bijbehorende vakantiestress van het duo! Hilarisch! De sketches worden afgewisseld met mooie liedjes zoals: ‘Green Grass of home en ‘Country roads’. Er is een tweede poëtische cyclus (de student die al uitslag heeft voor hij examen gedaan heeft!) Dan laat Anita haar muzikale talenten zien in het lied over de trein van Winterswijk naar Zutphen! Ze speelt trompet, saxofoon en klarinet!

Tijd voor een drankje en een lekker warm hapje! Na de pauze wordt weer heerlijk gelachen, het eten van slakken (ook illegale!). En over oma die met haar kleinkind naar de dokter moet!’Op fietse’ gaan we, het welbekende lied van Skik nu op z’n Achterhoeks. ’t Is een hele tocht, 156 kilometer! Een mooi gezongen “Good bye Joe” en natuurlijk de derde poëtische cyclus! En dan het slotlied, speciaal bewaard tot het eind!

Het duo krijgt een staande ovatie! Dik verdiend! Voorzitter Elly Brinkman van de afdeling Oosteinde bedankt het duo en geeft ze beiden een heerlijke pot ingemaakte stoofperen mee! En wenst alle dames wel thuis!

https://www.erikknoef.nl/een-en-ander
https://vrouwenvannu.nl/ruinerwold
https://vrouwenvannu.nl/oosteinde

Notaris Stotijn geeft lezing aan Vrouwen van Nu

Notaris Stotijn heeft kantoor op drie locaties, het hoofdkantoor in De Wijk, sinds ongeveer 6 jaar in het oude gemeentehuis in Ruinerwold en sinds een half jaar in Ruinen. Helaas gaat de locatie in Ruinerwold binnenkort verdwijnen omdat het pand wordt omgebouwd naar woonappartementen. Mocht zich een nieuwe, geschikte locatie aandienen dan komt men graag terug naar Ruinerwold.

Bij veel belangrijke gebeurtenissen in ons leven komen we terecht bij een notaris, denk aan hypotheekakten, woningoverdrachten, algehele volmachten, bewindvoeringen, samenleefcontracten, testamenten en echtscheidingen. Notarius Stotijn informeert ons deze avond uitgebreid over testamenten en de algehele notariële volmacht, welke ook wel levenstestament genoemd wordt.

Testament
Als eerste maakt de notaris ons erop attent dat het verstandig is om testamenten die langer dan 10 jaar geleden zijn opgemaakt eens opnieuw te bekijken. Mogelijk zijn er veranderingen in de wet- en regelgeving of in de persoonlijke omstandigheden.
En als het er (nog) niet van gekomen is een testament op te maken dan heeft de wet daarin ook wel voorzien. In een huwelijk is de langstlevende partner de wettelijke erfgenaam.
Maar het is zeker verstandig om een testament op te stellen, op die manier is alles goed geregeld wanneer u overlijdt. Denk hierbij ook aan mogelijk langdurige zorg voor de langstlevende partner, wat voor invloed heeft dit op uw nalatenschap? Een eigen woning is vandaag de dag een flink bezit, hoe zit het met erfbelasting? Een gescheiden kind? Hoe zit dat met de ex-partner? Onterven? Kan dat? Een legaat schenken?
Op al deze vragen en nog veel andere heeft de notaris een antwoord en zal u hierin adviseren.

Algehele notariële volmacht of levenstestament
Natuurlijk is een testament essentieel. Maar minder aandacht aan wordt besteed, is hoe belangrijk het kan zijn, wanneer iemand bij uw leven, uw zaken kan regelen. Dat kan handig zijn als een partner veel of lang van huis is. U geeft dan iemand volmacht om namens u bepaalde zaken te regelen. Maar het kan ook zijn dat iemand wilsonbekwaam wordt, bijvoorbeeld door een herseninfarct, een ongeluk, dementie. Diegene is niet meer handelingsbekwaan en er moet iemand worden aangewezen om de zaken te regelen. Ook daarin heeft de wet voorzien en diegene komt dan onder bewind of curatele. Hiervoor gelden lange en formele procedures en er moet regelmatig verantwoording worden afgelegd bij de rechtbank.
Om deze vervelende situatie te voorkomen is het verstandig om tijdig een algehele volmacht (of levenstestament) op te stellen waarin u vooraf zelf bepaald wie uw zaken gaat regelen wanneer u dat zelf niet meer kunt. Deze volmacht betreft dan de zgn. rechtshandelingen (koop- of verkoop woning, auto, verzekeringen, belasting e.d.) maar kan worden uitgebreid met een volmacht voor immateriële zaken (afspraken maken met ziekenhuis, doktoren e.d)
Een algehele volmacht of levenstestament kan alleen worden opgemaakt wanneer u nog wilsbekwaam bent!

De voorzitter, Alida Rooze, bedankt dhr.. Stotijn voor zijn enthousiaste en duidelijke verhaal met een presentje en wenst een ieder wel thuis.

Vrouwen van Nu Oosteinde Jaarvergadering 23 Maart 2022

We waren dit jaar voor het eerst weer bij elkaar en de avond stond in het teken van de Jaarvergadering. Het verslag van 23 oktober 2021 werd voorgelezen. Na de ingekomen stukken werd het Jaarverslag 2021 voorgelezen, Het financieel jaarverslag werd in orde bevonden.
Na vele mededelingen vond de bestuursverkiezing plaats. Er zijn geen veranderingen. Daarna werd onze jubilaris, Femmie Meijer in het zonnetje gezet. Alweer 50 jaar is zij lid van onze vereniging en dit werd beloond met het Korenaartje, oorkonde en een bloemetje. Van Harte Gefeliciteerd! Na de rondvraag werd er een ouderwets gezellig spelletje Bingo gespeeld met leuke prijsjes. Iedereen ging huiswaarts met een mooie roos, omdat we na zo’n lange tijd weer bij elkaar konden zijn.

Vrouwen van Nu maken ‘Een reis in de tijd’

Een reis naar het verleden van Ruinerwold, met hier en daar een kwinkslag naar het heden stond maandagavond 28 februari centraal bij de Vrouwen van Nu in Ruinerwold. De historische reis ging niet alleen naar het dorp Ruinerwold, maar ook naar de omliggende kernen als Weerwille, Berghuizen, Oosteinde, Broekhuizen en het voormalige buurtschap Tweeloo.

De gidsen van deze avond, Egbert Wever en Luit Oldenbanning, beiden actief binnen de Stichting Historie van Ruinerwold, hadden de volle aandacht van het publiek gedurende de presentatie.

De culturele commissie van de Vrouwen van Nu had de Stichting Historie van Ruinerwold benaderd met de vraag of ze een invulling konden geven aan een avond met als thema “Historie van Ruinerwold”. Het bestuur van de Stichting reageerde hier meteen positief op en zo konden meer dan 75 vrouwen genieten van een interessante presentatie met prachtige historische plaatjes en kaarten; elk plaatje voorzien van deskundige achtergrondinformatie van Luit Oldenbanning of Egbert Wever. Hoewel Ruinerwold centraal stond op deze avond, begon de presentatie in Ruinen bij “De Bron”. “ Daar is Ruinerwold ontstaan”, aldus Egbert, “de Heeren van Ruinen zijn vandaar uit begonnen met de ontginning van Ruinerwold”. Uiteraard kregen de vrouwen ook mooie foto’s te zien van veelal monumentale boerderijen, opgeluisterd met een interessant achtergrondverhaal.

Iedereen in de zaal stond nu weer eens oog-in-oog met de prachtige historische boerderijen van weleer, waarvan er helaas ook, vaak door gebrek aan financiële middelen voor onderhoud, veel van verloren zijn gegaan.

Naast gebouwen en boerderijen, kwamen er ook mooie oude foto’s langs van uitstapjes van de Vrouwen van Nu van weleer en voor iedereen in de zaal stond er wel een bekend iemand op, een moeder, een zus, een buurvrouw of een jongere versie van iemand uit de zaal.

Voor deze avond hadden de dames van de culturele commissie zich gestoken in historische kleding die ter beschikking was gesteld door museumboerderij De Karstenhoeve. Gestoken in prachtige jurken, blouses en lange rokken, gecompleteerd met hoed, vormden zij een mooie omlijsting van deze avond.

Jubilarissen bij de Vrouwen van Nu

De voorzitter Alida Rooze heeft de jubilarissen bezocht. Aaltje Ridderman, Alie Echten en Alie de Best zijn 60 jaar lid van de vereniging. Zij ontvangen een oorkonde, een sapkan of vaas en een roos. Hennie Oosting, Anneke Everts en Roely Wesseling zijn 55 jaar lid. Deze dames hebben ook een oorkonde, een roos en een vaas gekregen. De vaas/sapkan heeft een inscriptie met 60 of 55 jaar erin en het embleem van de Vrouwen van Nu. Anja Zantinge heeft een korenaartje opgespeld gekregen. Een oorkonde en roos heeft zij ook ontvangen. Normaliter worden er tijdens de jaarvergadering een ééndagsbestuur gekozen. De jubilarissen hebben het ééndagsbestuur getrokken uit een mooi kistje. Zo zijn de leden er bij betrokken en wordt het ééndagsbestuur niet door het bestuur gekozen. Alie Bork, Alie Pruntel, Harmke Slomp, Jannie Timmerman en Jannie de Vries.

Verslag van Vrouwen van nu Oosteinde op 27 oktober

Woensdag 27 oktober konden wij eindelijk weer beginnen met onze ledenavonden. De voorzitter kon weer 32 dames welkom heten en onze gastspreker Huite Zonderland. Ook een bijzonder welkom voor twee gasten deze avond, hopelijk worden het leden in de toekomst. We begonnen de avond met enkele mededelingen. Ook hadden we een jubilaris dit jaar. Marian Blom was 25 jaar lid en werd gehuldigd. Na de pauze kreeg dhr. Huite Zonderland het woord.

De titel van zijn lezing was: “Epke de weg van een Olympisch Kampioen”. Zijn lezing begon over de jeugdjaren van Epke en op welke leeftijd hij begonnen was. Zijn beide broers en zus zaten ook op turnen. Deze drie zijn op latere leeftijd gestopt toen zij gingen studeren. Epke was als enige die naast zijn studie (geneeskunde) door is gegaan met turnen. Om op hoog niveau te turnen heb je veel doorzettingsvermogen en lef nodig ook wekelijks 30 uur trainen.

Aan de hand van de eerste film liet hij beelden zien van deze vier turners. Dat ze meededen aan verschillende wedstrijden zoals het EK en het WK. Daarna vertelde hij over De olympische Spelen van 2012 in Londen, hoe lange voorbereiding hier aan vooraf ging. Daar werd Epke Olympisch Kampioen. Aan de hand van een film zagen we hoe spectaculair deze turnoefening was die hij deed aan de rekstok. Adembenemend waren zijn Drievoudige combo’s en zijn moeilijkste Release combinaties.

Na de tweede pauze was er gelegenheid om vragen te stellen waar zeker gebruik van werd gemaakt. Toen vertelde hij dat Epke op de laatste Olympische Spelen in Tokio niet fit was en zijn conditie slecht was. Epke is nu gestopt met turnen. Gaat zich richten op zijn maatschappelijke carrière (was in 2018 afgestudeerd als basisarts) en is nu begonnen met een studie Sportgeneeskunde (specialisatie) in Groningen. Na deze boeiende lezing werd hij bedankt door de voorzitter en ze wenste ons een ieder wel thuis.

Verslag bijeenkomst Vrouwen van Nu

Bijeenkomst van Vrouwen van nu op 25 oktober 2021 georganiseerd door het ééndagsbestuur. Annie Harms heet iedereen van harte welkom en speciaal woord van welkom voor de mandolineclub uit Wapserveen. Eerst wordt het huishoudelijk gedeelte behandeld.

Op de notulen van de vorige bijeenkomst zijn geen op-of aanmerkingen en worden goedgekeurd. Dan nog enkele mededelingen: Mevr. Roefie Morssink-Mulder is tijdens het 90 jarig bestaan van de Vrouwen van nu in Apeldoorn gehuldigd als jubileumvrouw en had een ontmoeting met Prinses Beatrix. Roefie gefeliciteerd. Ze krijgt van ons een daverend applaus en wij zingen lang zal ze leven voor haar. Ze trakteert ons op knieperties. Roefie heeft een bedankkaartje gestuurd waarin ze bedankt voor de nominatie en de gezellige dag. “Ik heb genoten” zegt ze. Verder wordt er nogmaals gevraagd om te stemmen op RABO clubsupport. Lammie Stevens van de culturele commissie heeft een mededeling voor de dames, die zich hebben opgegeven voor de schouwburg. Door corona zijn een aantal voorstellingen vervallen. Op 15 december kunnen de dames naar de voorstelling van Sanne Walles de Vries. Men krijgt hier nader bericht van.

Na nog een kop koffie is het de beurt aan de mandolineclub. De club bestaat uit 12 dames. Ze bespelen verschillende instrumenten: mandoline, gitaar, banjo en accordeon. Er worden liedjes gespeeld uit de hele wereld en natuurlijk ook Nederlandse zoals: De zee van Rob de Nijs en Droomland van Paul de leeuw. Op een paar bekende melodieën is een eigen tekst geschreven en wordt gezongen door de dirigente. Jennie Brinkman bedankt de dames voor deze muzikale en gezellige avond. Dan draagt Jennie nog een gedicht voor met de titel Weinig Veel. Een gedicht over een klein beetje aandacht voor een ander, kan voor die ander veel betekenen. Tot slot wenst Jennie iedereen welthuis en tot de volgende bijeenkomst in november.

Bijeenkomst Vrouwen van Nu afdeling Ruinerwold.

Op dinsdag avond 21 september was het eindelijk weer mogelijk, een afdelingsbijeenkomst met elkaar in de zaal van Uitgaanscentrum De Klok! De zaal volgens de RIVM-regels ingericht, corona-check bij de ingang. Al snel klonk een gezellig geroezemoes in de zaal, zevenenvijftig dames bij elkaar! Tegen 20.00 uur opent voorzitter Alida Rooze de avond. Iedereen wordt van harte welkom geheten, in het bijzonder een gast lid.

Vervolgens herdenken we samen middels een moment stilte de vier leden die in de afgelopen periode zijn overleden. Dan is het huishoudelijk gedeelte aan de beurt; ingekomen stukken en overige mededelingen.

Waaronder:
Het 90-jarig jubileum van de Vrouwen van Nu. Dit wordt feestelijk gevierd op 12 oktober in theater Orpheus in Apeldoorn. Prinses Beatrix, beschermvrouwe van de Vrouwen van Nu zal deze dag ook aanwezig zijn. Het bestuur en een aantal leden van onze afdeling zullen deze dag bezoeken.

Het zangkoor van onze afdeling (samen met afdeling Oosteinde) is dringend op zoek naar nieuwe leden. Op maandagmiddag om half 2 wordt er geoefend in Uitgaanscentrum De Klok. Ook het kaarten gaat weer beginnen, 4 oktober is de eerste keer weer, om 19.30 uur staan de tafels en stoelen klaar bij Uitgaanscentrum De Klok. Belangstelling? Voor slechts € 55,50 per jaar bent u lid van de Vrouwen van Nu en kunt u aan bovenstaande activiteiten meedoen. En ontvangt u 4x per jaar een leuk magazine. Eerst nog even kijken? Dat kan ook, de eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 25 oktober om 19.45 uur.

Dan is het tijd voor een rondje Bingo. De eerste ronde doen we dat middels een verhalen bingo! Het bestuur heeft voor leuke prijsjes gezorgd, streekgebonden producten. Bij het tweede kopje koffie een lekkere bonbon om te vieren dat we eindelijk weer samen kunnen en mogen komen. Na de pauze nemen we op gepaste wijze afscheid van twee bestuursleden, Marry Tabak zat maar liefst negen jaar in het bestuur waarvan een heel aantal jaren als penningmeester en Geesje Timmerman verzorgde zes jaar lang onder andere de ledenadministratie. We nemen Marry en Geesje mee op een reisje in een rode “MG sportwagen”.

Verder wordt de inzet beloont met een leuk cadeau voor beiden en een mooi boeket bloemen. Marry en Geesje bedanken het nieuwe bestuur en de leden voor het in hun gestelde vertrouwen en doen dat middels een leuk gedicht. En ze bieden ons allemaal een lekker hapje aan bij de borrel.

Terwijl we genieten van de borrel en het hapje spelen we nog een laatste ronde bingo. De hoofdprijs, een heerlijk zuivelpakket, is aangeboden door Woldzuivel. Tegen 22.00 uur bedankt de voorzitter iedereen voor de bijdrage aan een gezellige avond en wenst ons wel thuis! Heeft u vragen? Of wilt u eens komen kijken? Neem gerust contact op met onze secretaris, Willie Wiltinge.
Email: vrouwenvannuruinerwold@outlook.com telefoon: 0522-482209

Streektaolmaond bij Vrouwen van Nu afdeling Ruinerwold

In het kader van Meertmaond-Streektaolmaond zijn de Vrouwen van Nu Ruinerwold aan het werk gezet met een viertal puzzels. Een woordzoeker, Drentse uitdrukkingen en gezegdes, Drentse plaatsnamen en een verhaaltje waar plaatsnamen in verborgen waren (uit Landleven).

De oplossingen: “In Drenthe is heel veel te beleven” , “kindervriendschap” en “Kunt dieren ok Drents verstaon” gaven niet veel problemen. Meer moeite was er met het vinden van het woord “kebolters”
Een flink aantal dames heeft de oplossingen ingeleverd bij het bestuur. Vijf dames hadden alles goed. Deze dames kregen een zakje paaseitjes als beloning. Magreet van Goor, Roelien Hofstra (staat niet op de foto), Roelie Hendriks, Gerda Wind en Aaltje Ridderman ontvingen uit handen van voorzitter Alida Rooze op coronaproof afstand de welgemeende felicitaties.

Jubilarissen Vrouwen van Nu thuis in zonnetje gezet

Dit jaar is er vanwege de coronamaatregelen geen jaarvergadering en dus ook geen huldiging van jubilarissen tijdens deze vergadering van Vrouwen van Nu, afdeling Ruinerwold. Maar om deze trouwe leden toch te laten zien dat ze niet vergeten worden ging voorzitter Alida Rooze op “deurbezoek ”en bezorgde alle jubilarissen een presentje, een oorkonde en een bloemetje!

De jubilarissen zijn: Gré Mos-Heida, 60 jaar lid, Grietje Redeker-Santing, 55 jaar lid, Tineke Kwint-Elema, 50 jaar lid, Ria Smid-Oosterhuis, 50 jaar lid, Hinnie Wever-Hagting, 50 jaar lid, Jannie Runhart-Oort, 40 jaar lid en Josien Wagenaar-van Spronsen, 25 jaar lid.

Deze dames hebben jarenlang, ieder op haar wijze en naar haar mogelijkheden, een grote bijdrage geleverd aan de vereniging, hetzij als bestuurslid, commissielid, of contactpersoon van een interessegroep. Het bestuur hoopt deze jubilarissen op een later tijdstip tijdens een afdelingsavond te kunnen huldigen en te bedanken voor hun inzet en betrokkenheid bij de Vrouwen van Nu.

Vrouwen van Nu Ruinerwold in coronatijd

Door de omstandigheden waar wij ons op dit moment in bevinden, kunnen wij ook in Ruinerwold geen bijeenkomsten organiseren. Het is belangrijk om binding met elkaar te houden. Zo is ook het idee ontstaan om een boekwerkje te maken en wel door onze eigen leden. Iedereen heeft als cadeautje een pen gekregen van de Vrouwen van Nu waarmee zij hun bevindingen aan het papier konden toevertrouwen. Het resultaat mag er zijn. Een dikke pocket in ringbandformaat waarin persoonlijke verhalen geschreven zijn en waar de creativiteit van de vrouw in terug te zien is. Met enthousiasme is het boekje ontvangen en met plezier wordt er in gelezen. Op deze manier zijn we toch even bij elkaar. We kijken uit naar het moment waarop we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten.

Vrouwen van Nu in de Karstenhoeve

Op twee achtereenvolgende maandagmiddagen zijn de Vrouwen van Nu uit Ruinerwold in de Karstenhoeve geweest met een aantal leden van de Vrouwen van Nu. Dit was op maandag 3 en 10 augustus. Alida Rooze bedankte Petra voor het op korte termijn openstellen van de Karstenhoeve voor ons.

Een hartelijk welkom voor de aanwezige leden op de unieke locatie met een plekje voor ons op 1,5 m. Onder het genot van een lekker kopje koffie of citroen melange thee met natuurlijk een plakje perencake erbij heeft Petra Hessels (beheerster) ons verteld over de lappenmand expositie op de deel van de Karstenhoeve. De citroenmelange is met andere kruiden geplant in de tuin door het Blauwe Huis en de Karstenhoeve mag ze gebruiken. Aan de hand van foto’s waarop herkenbare en minder duidelijk herkenbare onderdelen waren te zien in Ruinerwold speelden we een quizje. Geesje Prins en Willie Wiltinge hadden 21 van 26 foto’s herkend en kregen een tasje hand geplukte handperen uit de tuin van de Karstenhoeve.

Maandag 10 augustus
Het belooft een hete dag te worden, 33 graden. Heerlijk koel is het op de deel van de Karstenhoeve. Willie Wiltinge heet de dames welkom en bedankt Andrea Slomp voor de ontvangst. Onder het genot van een kopje muntthee of citroenmelisse thee of koffie en een plakje heerlijke perencake wordt er gezellig gebabbeld. Nu volgt er een quizje. Een andere dan vorige week, nu meer vragen met algemene kennis en spreekwoorden en gezegdes. De dames worden in groepjes van 2 verdeeld en kunnen 30 punten halen. Marie Versteeg en Willie Wiltinge halen 21 punten krijgen een tasje met hand geplukte handperen. Willie Wiltinge bedankt Andrea voor de gastvrijheid en de leden voor de komst en wenst ons allen een mooie en gezonde zomer toe.