Skip to Content

Vrouwen van Nu

Vrouwen van Nu bijeenkomst 3 april

De afdelingen Ruinerwold en Oosteinde van de Vrouwen van Nu kwamen woensdag 3 april 2024 naar het MFC De Buddingehof om gezamenlijk het seizoen af te sluiten. Voorzitter Elly Brinkman van Oosteinde kon 102 leden welkom heten. Een speciaal woord van welkom was er voor onze gasten van vanavond, het kleinkunstduo 2 Voudt uit Emmen.

De beide duoleden Eddie Zinnemers en Rob Wilhelm geven met hun programma “Jong Belegen” op humoristische wijze hun visie op ouder worden en vooral jong blijven. De tijd van vroeger en de tegenwoordige tijd staan centraal. Het publiek wordt op een leuke manier een spiegel voorgehouden. De anekdotes worden afgewisseld met zelfgeschreven en aangenaam in het gehoor liggende liedjes. Hun motto ? Oud, maar niet vout! Voorzitter Alida Rooze van Ruinerwold bedankt het duo voor de verfrissende, humorvolle avond en wenst de aanwezigen een fijne zomerperiode en tot ziens.

Vrouwen van Nu, afdeling Oosteinde 20 maart 2024

Deze avond was onze gast Mv. Gerda Marsman (Marsmannetje op de fiets) Gerda Marsman nam in 2004 een drastische beslissing door haar baan als sportmasseur op te geven, haar huis te verkopen en op de fiets te stappen voor een tocht door Australië. Sinds 2019 deelt ze haar avonturen tijdens presentaties.

Vanavond vertelde ze op haar eigen humoristische wijze en met veel plezier over haar fiets avontuur door Zweden, Noorwegen en Denemarken. Vanzelfsprekend liet ze daarbij ook heel veel prachtige foto’s zien. Het verhaal belicht de uitdagingen van het fietsen door deze landen, waar Gerda dagenlang alleen op haar fiets vertrouwde, enkel gewapend met kaart en kompas.
Overnachten in de natuur, koken op een houtvuur en zichzelf voorzien van voedsel uit de omgeving, vormden slechts enkele aspecten van haar avontuurlijke reis. Naast de fysieke uitdagingen vertelt Gerda ook over de bijzondere ontmoetingen met mens en dier onderweg, die de tocht onvergetelijk maakte. Na deze boeiende en inspirerende presentatie was er nog gelegenheid om met haar na te praten en liet ze zien wat ze zoal mee neemt op de fiets.

Verslag afdelingsavond Vrouwen van Nu Ruinerwold 28 februari

De Culturele Commissie ( Baukje, Elly, Herma, Lammy, Lydia en Ina) hadden de eer om deze avond te organiseren. Met een grote opkomst van 66 dames kon de avond al niet meer stuk. Als gastspreker was dhr. Gerrie van der Veen uit Klazienaveen uitgenodigd om ons mee te nemen met de reizigers door de eeuwen heen.

Om 20.00 uur opende Lammy de vergadering . Zij vertelde nog een leuke anekdote uit haar kinderjaren en na een kort interview met Gerrie werd de microfoon aan hem overhandigd. Naast zijn werk als pr medewerker bij de bibliotheek van Emmen is hij ook hobby muzikant. Een andere grote passie is geschiedenis en staat hij zo nu en dan voor de klas voor een gastles. Maar deze avond is het thema dus : Reizigers door de eeuwen heen te beginnen bij de zigeuners : de Roma en de Sinti. De Roma komen van oorsprong uit Noord India en de Sinti uit Pakistan/ Afghanistan. De Roma zijn pas in de 19e en 20e eeuw naar Nederland getrokken en kwamen veelal uit Oost-Europa, de Sinti wonen al langer in Nederland en kwamen vooral uit Frankrijk en Duitsland. Hierna kwam een andere groep reizigers in beeld: de Hollandgänger. Door de grote armoede en werkloosheid in Duitsland kwamen Duitse arbeiders in grote getale naar Nederland om hier in de zomermaanden de graslanden te maaien, de hannekemaaiers. Na de oogst ging een aantal van hen vaak ook nog in het veen werken als turfsteker. Behalve hun gereedschap namen de trekarbeiders veelal spullen uit die heimat mee om hier te verkopen. Zij droegen hun koopwaar ( lappen, kleding, proviand) in kisten op hun rug mee en werden in de volksmond kiepkerels ( marskramers) genoemd. Na de pauze lag de nadruk op een andere groep reizigers: de woonwagenbewoners. Zij werden in het verleden vaak vergeleken met zigeuners wat absoluut onjuist is. Woonwagenbewoners zijn van Nederlandse oorsprong en stammen af van keuterboeren, turfstekers en landarbeiders. Door mechanisering ( vanaf 1850) konden ze niet meer aan de kost komen en begon men rond te reizen om hier en daar wat te verdienen. Typische beroepen : ketellappers, stoelenmatters, scharenslijpers. In de woonwagenwet ( 1918) werden eisen gesteld aan de rondtrekkende woonwagenbewoners. Zij moesten een woonvergunning hebben en mochten niet meer overal gaan staan. Met de nieuwe wet in 1968 werd het rondtrekken verboden en moest men in grote centra wonen, meestal op afgelegen plaatsen. Veel woonwagenbewoners uit Emmen dragen de achternaam Wolters of Hindriks. De woonwagens hebben nu plaats gemaakt voor chalets of woningen op de kampen.
Om 22.30 uur kwam er een einde aan deze boeiende lezing en werd Gerrie met overhandiging van een envelop heel hartelijk bedankt door Lammy.

Vrouwen Van Nu Oosteinde, ledenavond 21 februari 2024

Dhr. Nijkeuter, literatuurhistoricus en kenner van de Drentse volkscultuur, verzorgt een lezing getiteld “Van Spienstertied tot Midwinter, oftewel de Drentse kalender.” Hoe brachten mensen vroeger de koude en donkere wintermaanden door? Tot circa 1900 hanteerden de Drenten in het zandgebied bijvoorbeeld een eigen kalender. Velen kenden niet de standaard twaalf maanden en wisten in de zomer niet of het juni of juli was.

Gedurende het hele jaar waren er gebruiken, (heiligen)feesten en tradities gerelateerd aan het landbouwritme: vruchtbaarheid, zaaien in het voorjaar, oogsten in de nazomer en voorbereiding op de winter.

Eeuwenoude tradities hadden op het platteland een vast karakter. Na de Reformatie waren heiligendagen gewone werkdagen, en heiligenverering verdween. De dagen van oude jaarmarkten markeerden belangrijke gebeurtenissen in het boerenbedrijf, destijds bijna het enige middel van bestaan.

Men sprak van Spienstertied in januari/februari, Meitied in maart/april, Zummer in juni, Heuitied in juli, Oogst en Inhaaltied in augustus, Appel- en Pruimentijd wanneer dit rijp was, Zaaitied in september, Slachttied in oktober/november en Midwinter in december.

Dhr. Nijkeuter toonde aan dat tradities onze afkomst illustreren. Bij feestdagen in de winter zorgde in elk geval voor gezelligheid en lekkernijen op tafel.

Roefie Morssink, 75 jaar lid van Vrouwen van Nu Ruinerwold

Op 23 januari 2024 vond de jaarvergadering van Vrouwen van Nu Ruinerwold plaats in dorpshuis de Buddingehof. Onder muzikale begeleiding van Geert Jan Braber druppelden de dames binnen. Voorzitter Alida Rooze verwelkomde maar liefst 70 dames.

Na het doornemen en goedkeuren van de jaarverslagen namen de aanwezigen afscheid van de aftredende commissieleden en contactpersonen. Als dank voor hun bijdrage ontvingen ze een roos en een leuke attentie.

Deze keer werden ook jubilarissen gehuldigd: Jenny Brinkman-van der Haar (40 jaar lid), Willie Eizinga-van Steenwijk (50 jaar lid), Hilly Alberts-Dekker en Dina Jalvingh-Wever (beide 60 jaar lid). De topper van de avond was Roefie Morssink-Mulder, die maar liefst 75 jaar lid is. Een unieke prestatie, aangezien ze op haar 21ste lid werd, kort na haar huwelijk. Ze heeft in verschillende commissies gezeten, zelfs twee keer in de feestcommissie, wat haar liefde voor feestjes benadrukte.

De voorzitter sprak lovende woorden en benoemde Roefie tot “het raspaardje van de Vrouwen van Nu”. Roefie kreeg een speciaal ontworpen sjerp en ontving felicitaties en een plant van het provinciaal bestuur, vertegenwoordigd door Jannie de Jonge. Alle jubilarissen ontvingen een oorkonde, een bos bloemen en een gegraveerde vaas uit de glasboetiek.

De jubilarissen trokken lootjes voor het eendagsbestuur, waarna het tijd was voor muzikale gezelligheid. Onder leiding van Geert Jan Braber werd er volop meegezongen en werden verzoekjes aangevraagd. Bij de eerste tonen van “Rock Around the Clock” kon een aantal dames het niet laten om even lekker te twisten.

Met “We’ll Meet Again” van Vera Lynn werd de avond afgesloten, en de voorzitter wenste iedereen wel thuis. Bent u nieuwsgierig naar de afdelingsavonden van Vrouwen van Nu? U bent van harte welkom op woensdag 28 februari om 19.45 uur, verzorgd door de culturele commissie.

Vrouwen Van Nu Afdeling Oosteinde nodigt nieuwe leden uit!

Het doel van Vrouwen van Nu is het creëren en onderhouden van lokale, regionale en landelijke netwerken met gemeenschappelijke interesse in het verbeteren van de leefomgeving. Oosteinde heeft een actieve afdeling van Vrouwen Van Nu.

Van september t/m april komen we maandelijks bij elkaar in ons dorpshuis De Kolonie. Naast de maandelijkse avonden die we in het winterseizoen organiseren in ons dorpshuis, zijn er allerlei activiteiten zoals een zangkoor, een leesgroep. Een breiclub, quiltgroep, fietstocht, fietsavonden in de zomermaanden, workshops, en nog veel meer, te veel om op te noemen. Het aanbod varieert, leden kunnen in overleg met het bestuur met eigen initiatieven komen. Woont U al wat langer in ons dorp of bent U hier net komen wonen, we nodigen U uit om vrijblijvend kennis te komen maken op een van onze bijeenkomsten.
Eerstkomende bijeenkomsten:
21 Februari: Dhr. Nijkeuter, lezing: De Drentse Kalender
20 maart: Mv. Gerda Marsman, Wereldreis op de fiets
Aanvang 20.00 uur
Opgeven kan via mail: vrouwenvannu.oosteinde@gmail.com

Vrouwen Van Nu Oosteinde – Verslag jaarvergadering 17 januari 2024
Deze avond waren 30 leden aanwezig. De voorzitter opende de vergadering en wenste iedereen een goed en gezond 2024 toe. Op dit moment heeft onze afdeling 46 leden. Na het voorlezen van de verslagen van november, kerstavond en het jaarverslag van 2023, en na enkele mededelingen, werd het financiële jaarverslag 2023 goedgekeurd door de kascommissie. Er waren dit jaar geen jubilarissen of aftredende bestuursleden. Na de rondvraag en pauze was het tijd voor Bingo onder het genot van een hapje en een drankje. Daarna wenste iedereen elkaar een goede thuiskomst en tot ziens op de volgende bijeenkomst op 21 februari 2024.

Vrouwen Van Nu Afdeling Oosteinde nodigt nieuwe leden uit!

Het doel van Vrouwen van Nu is het creëren en onderhouden van lokale, regionale en landelijke netwerken met gemeenschappelijke interesse in het verbeteren van de leefomgeving. Oosteinde heeft een actieve afdeling van Vrouwen Van Nu.

Van september t/m april komen we maandelijks bij elkaar in ons dorpshuis De Kolonie. Naast de maandelijkse avonden die we in het winterseizoen organiseren in ons dorpshuis, zijn er allerlei activiteiten zoals een zangkoor, een leesgroep. Een breiclub, quiltgroep, fietstocht, fietsavonden in de zomermaanden, workshops, en nog veel meer, te veel om op te noemen. Het aanbod varieert, leden kunnen in overleg met het bestuur met eigen initiatieven komen. Woont U al wat langer in ons dorp of bent U hier net komen wonen, we nodigen U uit om vrijblijvend kennis te komen maken op een van onze bijeenkomsten.
Eerstkomende bijeenkomsten:
21 Februari: Dhr. Nijkeuter, lezing: De Drentse Kalender
20 maart: Mv. Gerda Marsman, Wereldreis op de fiets
Aanvang 20.00 uur
Opgeven kan via mail: vrouwenvannu.oosteinde@gmail.com

Vrouwen Van Nu Oosteinde – Verslag jaarvergadering 17 januari 2024
Deze avond waren 30 leden aanwezig. De voorzitter opende de vergadering en wenste iedereen een goed en gezond 2024 toe. Op dit moment heeft onze afdeling 46 leden. Na het voorlezen van de verslagen van november, kerstavond en het jaarverslag van 2023, en na enkele mededelingen, werd het financiële jaarverslag 2023 goedgekeurd door de kascommissie. Er waren dit jaar geen jubilarissen of aftredende bestuursleden. Na de rondvraag en pauze was het tijd voor Bingo onder het genot van een hapje en een drankje. Daarna wenste iedereen elkaar een goede thuiskomst en tot ziens op de volgende bijeenkomst op 21 februari 2024.

Verslag ledenavond Vrouwen Van Nu, Afdeling Oosteinde

Verslag ledenavond 13 december 2023 Vrouwen Van Nu, Afdeling Oosteinde
De organisatie van deze avond lag in handen van zowel het bestuur als de activiteitencommissie. In totaal kwamen 40 leden bijeen in De Kolonie om gezamenlijk in Italiaanse kerstsferen de feestdagen in te luiden.

Vanaf 17.30 uur was er een feestelijke inloop, waarbij de leden bij binnenkomst werden begroet met een feestelijk drankje. Vervolgens zocht iedereen een plekje in de sfeervol versierde zaal, gehuld in kerstdecoraties.

Op de tafels stonden smakelijke hapjes en borrelplanken klaar, waar volop van werd genoten. De voorzitter opende de avond om 18.00 uur met een welkomstwoord en een gedicht. Daarna was het tijd voor een smakelijke salade, gevolgd door heerlijke pinsa’s, en tot slot een verrukkelijk nagerecht.

Na een passend gedicht en een afsluitend kopje koffie/thee met bonbon wenste de voorzitter iedereen een prettige thuiskomst en gezellige feestdagen toe. De volgende vergadering staat gepland op 17 januari 2024 en zal tevens dienen als jaarvergadering.

Verslag Bijeenkomst Vrouwen van Nu – 21 november 2024

Op 21 november 2024 verwelkomde de voorzitter van Vrouwen van Nu 61 dames, met een bijzonder warm welkom voor Bianca Straathof. Bianca was speciaal uitgenodigd vanwege haar betrokkenheid bij het project Landelijk Voedsel Platform, een initiatief dat beoogt de kloof tussen boeren en burgers te verkleinen door een open dialoog te voeren over wat goed voedsel is en welke aspecten daarbij komen kijken.

De Vrouwen van Nu, met een aanzienlijk aantal leden werkzaam in de agrarische sector en anderen als consumenten van voedsel, bieden een solide basis voor een positieve herijking van de relatie tussen stad en platteland, en tussen voedsel, gezondheid en milieu.

Bianca, samen met haar man Fred, runt een melkveehouderij en educatieboerderij in Echten, waar ze met hun drie kinderen wonen. In haar werkbroek deelde Bianca, aan de hand van presentaties, haar passie voor het boerenleven.

Geboren als dochter van een groentekweker in Stompwijk, was Bianca al vroeg vertrouwd met het werken met haar handen in de aarde. Ze volgde een opleiding tot verpleegkundige en werkte enkele jaren op de afdeling oncologie. Het was echter pas na ontmoeting met Fred, die altijd al boer wilde worden, dat haar leven een agrarische wending nam. Gezamenlijk emigreerden ze in 2001 naar Nieuw-Zeeland, maar na vier jaar keerden ze terug naar Nederland en vonden een pachtboerderij in Drenthe.

De overgang naar een boerderij met 29 koeien op een grupstal was een aanpassing, maar het warme welkom van de buren en de bekende Drentse traditie van “Noaberschap” zorgden ervoor dat het gezin zich snel thuis voelde. Ondanks uitdagingen, zoals de afschaffing van het melkquotum in 2015, wisten Bianca en Fred zich aan te passen en vonden ze hun plek bij Royal A-ware, passend bij hun duurzame boerenpraktijken.

Bianca deelde ook haar betrokkenheid bij boerderijeducatie, waarbij ze regelmatig klaslokalen ontvangt en op creatieve wijze kennis deelt met hoofd, hart en handen. Tijdens de bijeenkomst werden de dames actief betrokken bij het maken van kruidenboter, met een smakelijke proeverij verzorgd door de feestcommissie.

Bianca’s verhaal gaat echter verder dan koeien; ze neemt deel aan diverse initiatieven zoals een nachtvlinderonderzoek, heeft twee bijenkorven op de boerderij, en organiseert evenementen zoals de “Dutch food week”, de “koeiendans” en de “weilandgames”. Haar bevlogenheid en trots als boerin spreken uit haar hart.

Het was een inspirerende avond waarin Bianca de aanwezigen meenam in haar wereld, vol passie en authenticiteit. De Vrouwen van Nu kijken terug op een boeiende bijeenkomst met een bijzondere spreekster.

Verslag Ledenavond Vrouwen Van Nu Afdeling Oosteinde

Op de ledenavond van 15 november 2023 waren 27 leden en de gasten Dhr. en Mv. Harm en Marrie Kuipers aanwezig. De voorzitter opende de avond met een warm welkom. Dhr. Harm Kuipers nam vervolgens het woord en boeide het publiek met zijn lezing “Sport, een rode draad door mijn leven”. Geboren in Donderen in 1947, is Harm Kuipers niet alleen een voormalig Nederlands langebaanschaatser, maar ook een arts. Zijn schaatscarrière begon op 5-jarige leeftijd, en al snel bleek zijn talent. In 1965 werd hij Drents kampioen tot 19 jaar.

Tussen 1964 en 1975 behaalde Harm Kuipers veel succes als schaatser. Het hoogtepunt was het behalen van de wereldtitel Allround in 1975 in Oslo, nadat hij het jaar ervoor tweede was geworden. Wat hem bijzonder maakte, was dat hij zijn eigen trainer was en geen deel uitmaakte van de kernploeg. Tijdens zijn schaatsjaren combineerde hij de sport met zijn studie geneeskunde in Groningen, waarbij hij na een dag werken in het ziekenhuis ’s avonds ging trainen en daarnaast studeerde tijdens trein- en busreizen.

Tot 2012 was hij Hoogleraar bewegingswetenschappen aan de Universiteit Maastricht. Het gezin Kuipers woonde ook een jaar in Amerika, waar Dhr. Kuipers betrokken was bij het spaceshuttleproject van NASA.

Harm Kuipers deelde ook zijn ervaringen met ziektes sinds 2010 en hoe hij hiermee omgaat. Ondanks de schade aan zijn lichaam door behandelingen, blijft hij positief. Hij is ervan overtuigd dat doping weinig sportief voordeel oplevert en benadrukte dat sporten op eigen kracht moet gebeuren.

Na het delen van leuke anekdotes en het beantwoorden van vragen, eindigde de avond. De voorzitter bedankte Dhr. en Mv. Kuipers hartelijk, en iedereen ging voldaan naar huis.
De volgende bijeenkomst staat gepland op 13 december met als thema “Kerst in De Kolonie”.

Verslag Ledenavond Vrouwen Van Nu Afdeling Oosteinde

Op de ledenavond van 15 november 2023 waren 27 leden en de gasten Dhr. en Mv. Harm en Marrie Kuipers aanwezig. De voorzitter opende de avond met een warm welkom. Dhr. Harm Kuipers nam vervolgens het woord en boeide het publiek met zijn lezing “Sport, een rode draad door mijn leven”. Geboren in Donderen in 1947, is Harm Kuipers niet alleen een voormalig Nederlands langebaanschaatser, maar ook een arts. Zijn schaatscarrière begon op 5-jarige leeftijd, en al snel bleek zijn talent. In 1965 werd hij Drents kampioen tot 19 jaar.

Tussen 1964 en 1975 behaalde Harm Kuipers veel succes als schaatser. Het hoogtepunt was het behalen van de wereldtitel Allround in 1975 in Oslo, nadat hij het jaar ervoor tweede was geworden. Wat hem bijzonder maakte, was dat hij zijn eigen trainer was en geen deel uitmaakte van de kernploeg. Tijdens zijn schaatsjaren combineerde hij de sport met zijn studie geneeskunde in Groningen, waarbij hij na een dag werken in het ziekenhuis ’s avonds ging trainen en daarnaast studeerde tijdens trein- en busreizen.

Tot 2012 was hij Hoogleraar bewegingswetenschappen aan de Universiteit Maastricht. Het gezin Kuipers woonde ook een jaar in Amerika, waar Dhr. Kuipers betrokken was bij het spaceshuttleproject van NASA.

Harm Kuipers deelde ook zijn ervaringen met ziektes sinds 2010 en hoe hij hiermee omgaat. Ondanks de schade aan zijn lichaam door behandelingen, blijft hij positief. Hij is ervan overtuigd dat doping weinig sportief voordeel oplevert en benadrukte dat sporten op eigen kracht moet gebeuren.

Na het delen van leuke anekdotes en het beantwoorden van vragen, eindigde de avond. De voorzitter bedankte Dhr. en Mv. Kuipers hartelijk, en iedereen ging voldaan naar huis.
De volgende bijeenkomst staat gepland op 13 december met als thema “Kerst in De Kolonie”.

Verslag ledenavond Vrouwen Van Nu Oosteinde

Verslag van de ledenavond op 18 oktober 2023 bij Vrouwen Van Nu, Oosteinde. De voorzitter verwelkomde deze avond 39 dames en onze gasten, Nick en Rosa v/d Pol van Het Ambacht. Er werd speciaal welkom geheten aan, hopelijk, 2 nieuwe leden. Tijdens de koffiepauze werd een smakelijke plak tulbandcake, verzorgd door Het Ambacht, geserveerd.

Na enkele mededelingen en het voorlezen van de verslagen van de vorige bijeenkomst en de agrarische excursiedag, kregen Nick en Rosa het woord. Zij verzorgden een presentatie met behulp van dia’s over Het Ambacht. Deze presentatie was opgedeeld in twee delen: de Verswinkel en de Dagbesteding.

Voor de pauze vertelde Nick over de oorsprong van Het Ambacht. Na veel brainstormen in de winter van 2021 en na het vinden van een geschikte locatie, runnen ze nu Het Ambacht. Hierin zijn een Verswinkel, Brasserie, Bloemenwinkel, Bierbrouwerij en Dagbesteding gerealiseerd. Nick concentreert zich voornamelijk op de winkel en de boerderij, terwijl Rosa zich richt op de zorg.

In de pauze werden de aanwezigen getrakteerd op heerlijke hapjes, bereid en aangeboden door medewerkers van Het Ambacht.

Na de pauze vertelde Rosa over de verschillende vormen van dagbesteding die door Het Ambacht worden aangeboden. Ze benoemde ook enkele andere initiatieven die door Het Ambacht worden georganiseerd, zoals een jaarlijkse driedaagse fietstocht en “Disco zonder beperking” die ongeveer vier keer per jaar wordt gehouden. Daarnaast beheert Stichting Dagbesteding Het Ambacht de fooienpot en donaties, waardoor leuke uitjes zoals een dagje uit of gezamenlijk uit eten mogelijk zijn.

Na deze boeiende en informatieve presentatie bedankte de voorzitter Nick en Rosa met een attentie en wenste iedereen een behouden thuiskomst.

Verslag Eendagsbestuur Vrouwen van Nu Ruinerwold

Op woensdag 18 oktober 2023 kwam het Eendagsbestuur van Vrouwen van Nu Ruinerwold bijeen. Het Eendagsbestuur bestaat uit Aleta Vink, Diny Eenschoten, Marie Versteeg, Alie Stam, en Ebel Dolfin, met Lummie Boerhof als reserve. Helaas was Alie Stam afwezig vanwege vakantie. In totaal waren er 73 leden aanwezig voor deze bijeenkomst.

De speciale gast van de avond was de heer Harm Kuipers, die samen met zijn vrouw Marrie welkom werd geheten. Alle aanwezige dames werden ook hartelijk verwelkomd. De heer Kuipers gaf een boeiende lezing met als thema ‘Sport, een rode draad door mijn leven’. Hij begon met het bespreken van de ziektes waarmee hij in zijn leven te maken heeft gehad en hoe deze zijn lichaam hebben beïnvloed. Ondanks deze uitdagingen fietst hij nog steeds, hoewel hij niet meer schaatst.

Harm Kuipers deelde zijn schaatscarrière, die begon toen hij op 5-jarige leeftijd op twee linker schaatsen op de ijsbaan in Donderen stond. Hij werd in 1965 Drents kampioen tot 19 jaar. Gedurende zijn actieve schaatsjaren tussen 1969 en 1975 bereikte hij veel succes, waaronder het behalen van de wereldtitel allround in 1975 te Oslo. Opmerkelijk is dat hij zijn eigen trainer was.

Naast zijn sportieve carrière was de heer Kuipers ook zeer betrokken bij de geneeskunde. Hij behaalde zijn bul als arts en werd later hoogleraar fysiologie aan de universiteit Maastricht, waar hij les gaf, specialisten naschoolde en onderzoek deed op het gebied van sport, beweging en gezondheid.

Hij deelde anekdotes over zijn schaatsjaren en zijn betrokkenheid bij het space shuttle project van NASA. Harm Kuipers was ook actief in de medische commissie van het Internationaal Olympisch Comité en de Internationale Schaatsunie, met name op het gebied van anti-doping en bloedafnames tijdens Olympische Winterspelen.

De heer Kuipers benadrukte dat topsport een hoog maximaal fysiek vermogen vereist, dat grotendeels genetisch bepaald is. Mentale stabiliteit, presteren onder druk, stressbestendigheid, zelfdiscipline en plezier in de sport zijn eveneens essentieel.

Tijdens de lezing werden diverse onderwerpen besproken, waaronder sport en doping. Harm Kuipers legde uit dat het dopingprobleem vaak kleiner is dan de media doen vermoeden. Hij noemde het ‘Pechstein’-geval als een voorbeeld van een atleet met sterk afwijkende bloedwaarden.

De lezing werd afgesloten met vragen uit het publiek, waarop de heer Kuipers met genoegen antwoord gaf. Het was een buitengewoon interessante en boeiende avond, waarvoor het Eendagsbestuur Vrouwen van Nu Ruinerwold de heer en mevrouw Kuipers hartelijk bedankt.

Ruinerwold, 19 oktober 2023
Het Eendagsbestuur Vrouwen van Nu Ruinerwold

Verslag Eendagsbestuur Vrouwen van Nu Ruinerwold

Op woensdag 18 oktober 2023 kwam het Eendagsbestuur van Vrouwen van Nu Ruinerwold bijeen. Het Eendagsbestuur bestaat uit Aleta Vink, Diny Eenschoten, Marie Versteeg, Alie Stam, en Ebel Dolfin, met Lummie Boerhof als reserve. Helaas was Alie Stam afwezig vanwege vakantie. In totaal waren er 73 leden aanwezig voor deze bijeenkomst.

De speciale gast van de avond was de heer Harm Kuipers, die samen met zijn vrouw Marrie welkom werd geheten. Alle aanwezige dames werden ook hartelijk verwelkomd. De heer Kuipers gaf een boeiende lezing met als thema ‘Sport, een rode draad door mijn leven’. Hij begon met het bespreken van de ziektes waarmee hij in zijn leven te maken heeft gehad en hoe deze zijn lichaam hebben beïnvloed. Ondanks deze uitdagingen fietst hij nog steeds, hoewel hij niet meer schaatst.

Harm Kuipers deelde zijn schaatscarrière, die begon toen hij op 5-jarige leeftijd op twee linker schaatsen op de ijsbaan in Donderen stond. Hij werd in 1965 Drents kampioen tot 19 jaar. Gedurende zijn actieve schaatsjaren tussen 1969 en 1975 bereikte hij veel succes, waaronder het behalen van de wereldtitel allround in 1975 te Oslo. Opmerkelijk is dat hij zijn eigen trainer was.

Naast zijn sportieve carrière was de heer Kuipers ook zeer betrokken bij de geneeskunde. Hij behaalde zijn bul als arts en werd later hoogleraar fysiologie aan de universiteit Maastricht, waar hij les gaf, specialisten naschoolde en onderzoek deed op het gebied van sport, beweging en gezondheid.

Hij deelde anekdotes over zijn schaatsjaren en zijn betrokkenheid bij het space shuttle project van NASA. Harm Kuipers was ook actief in de medische commissie van het Internationaal Olympisch Comité en de Internationale Schaatsunie, met name op het gebied van anti-doping en bloedafnames tijdens Olympische Winterspelen.

De heer Kuipers benadrukte dat topsport een hoog maximaal fysiek vermogen vereist, dat grotendeels genetisch bepaald is. Mentale stabiliteit, presteren onder druk, stressbestendigheid, zelfdiscipline en plezier in de sport zijn eveneens essentieel.

Tijdens de lezing werden diverse onderwerpen besproken, waaronder sport en doping. Harm Kuipers legde uit dat het dopingprobleem vaak kleiner is dan de media doen vermoeden. Hij noemde het ‘Pechstein’-geval als een voorbeeld van een atleet met sterk afwijkende bloedwaarden.

De lezing werd afgesloten met vragen uit het publiek, waarop de heer Kuipers met genoegen antwoord gaf. Het was een buitengewoon interessante en boeiende avond, waarvoor het Eendagsbestuur Vrouwen van Nu Ruinerwold de heer en mevrouw Kuipers hartelijk bedankt.

Ruinerwold, 19 oktober 2023
Het Eendagsbestuur Vrouwen van Nu Ruinerwold

Bijeenkomst Vrouwen van Nu Ruinerwold 19 september

Voor het eerst vindt de avond plaats in de Buddingehof, er is een opkomst van 54 dames, waarvan drie nieuwe leden. De geplande spreekster van deze avond moest i.v.m. ziekte afzeggen, maar het bestuur heeft Francien van Rijt-Artz nog deze ochtend bereid gevonden om naar Ruinerwold te komen met haar verhaal: Opgeruimd Jezelf zijn.

Francien, met de zachte G, is geboren in Afferden, sedert 1990 woonachtig in Dalen. Zij is sinds augustus 2013 een “professional organizer”. Voornamelijk bij mensen thuis, maar ook online en zakelijk. Daarnaast mag ze zich ook “autisme vriendelijke coach” noemen, ook daarvoor heeft ze een opleiding gedaan. Vanwaar de titel: “opgeruimd jezelf zijn” ? Een opgeruimde ruimte geeft ook ruimte en rust in jezelf. Je ervaart minder prikkels. Het werkterrein van Francien : spullen, administratie, digitale chaos, agendabeheer, verhuizing, hoarding (= verzameldrang), onderhoud van spullen, gedragsverandering. Bijvoorbeeld bij een verhuizing, wat gaat mee en wat niet. Of na een overlijden van een dierbare. Kiezen is zo moeilijk, omdat je soms dierbare herinneringen hebt aan iets, of bang verkeerd te kiezen. ”je weet maar nooit”, “het was zo duur” , “misschien nog nodig”, “voor de kinderen”. Er klinkt gemurmel uit de zaal, een teken van herkenning.

Francien geeft een aantal tips, hoe te beginnen en hoe het opruimen aan te pakken. Ze vertelt het leuk, met behulp van sheets, en persoonlijke anekdotes.
Sommige mensen hebben veel moeite met opruimen, hiervoor kun je Francien inschakelen. Zowel aan huis als online biedt ze haar hulp aan. Voor meer informatie zie ook haar website: opgeruimdjezelfzijn.nl Na een interessante avond, met veel herkenning, bedankt de voorzitter Francien en wenst ons allen wel thuis.