sportdorp De Wijk
Op vrijdag 26 april 2013 was de opening van Sportdorp de Wijk. Aan het begin van de avond vond de officiële start van Sportdorp de Wijk plaats op het nieuwe parkeerterrein in het centrum van de Wijk, het Holwortelplein. Verschillende sportaanbieders uit de Wijk stonden klaar voor de Koningssport en doemarkt. De inwoners konden diverse sporten uitproberen of kijken naar demonstraties. Aansluitend was de prijsuitreiking voor de winnaars van de behoeftepeiling-prijs. De spectaculaire demonstratie van bike trial door Rick Koekoek, Nederlandskampioen bike trail en momenteel 3e in de UCI Wold Ranking viel bijzonder in de smaak. Een Sportdorp is een samenwerkingsverband tussen sportverenigingen en andere lokale partijen in een wijk of dorpskern met als doel zoveel mogelijk inwoners, vanuit hun eigen behoefte, meer en vaker te laten sporten. Het sportaanbod kan worden vernieuwd, sportactiviteiten of –modules worden aangeboden. Sportdorp zorgt voor toename van leefbaarheid in een dorp of wijk en vitaliteit van de inwoners.

Sportdorp is voor alle inwoners in de Wijk. Als hoofddoelgroep gekozen voor de inwoners van 12 t/m 18 jaar en 50+ omdat vanuit de behoeftepeiling is gebleken dat deze groep het minst actief is. De eerste activiteit waarmee Sportdorp van start is gegaan is Freerunning voor de jeugd. Binnenkort zullen nog vele nieuwe activiteiten en cursussen volgen.